Xây Dựng Dự Án Trồng Rau Sạch / 2023 / Top 16 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Duhocaustralia.edu.vn

Tiểu Luận Dự Án Trồng Rau Sạch / 2023

Tiểu Luận Dự án Trồng Rau Sạch, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Về Chế Độ Chính Sách Cho Giáo Viên Trong Trường Học, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Tiểu Luận Tình Huống Trong Lanh Dao, Quan Ly O Truong Tieu Hoc, Tiểu Luận Về Xử Lý Vi Phạm Trong Thu Chi Trong Trươngf Học, Tiểu Luận Về Xử Lý Vi Phạm Trong Thu Chi Trong Trường Học, Luận Văn Lý Luận Về Tiêu Thụ Khoáng Sản Trong Các Doanh Nghiệp, Lời Cảm ơn Trong Tiêu Luận Đạo Đức, Lời Cảm ơn Trong Tiểu Luận, Tiểu Luận Quản Lý Trong Y Tế, Từ Tiểu Luận Trong Tiếng Anh, Cách Viết Lời Cảm ơn Trong Bài Tiểu Luận, Tiểu Luận Yếu Tố Thần Kì Trong Truyện Cổ Tích, Tiểu Luận Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Về Tầm Quan Trọng Của Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viết Lời Cảm ơn Trong Bài Tiểu Luận, Tiểu Luận 7 Nguyên Tắc Trong Quản Lý, Tiêu Chí Cơ Bản Của Một Dẫn Chứng Trong Bài Văn Nghị Luận, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, 3 Tiêu Chí Cơ Bản Của Một Dẫn Chứng Trong Bài Văn Nghị Luận, Tiểu Luận Về Tài Chính Kế Toán Trong Y Tế, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Trong Xây Dựng, Tiểu Luận Giữ Người Trong Trường Hợp Khẩn Cấp, Tiểu Luận Nhà Nước Trong Hệ Thống Chính Trị, Tiểu Luận Quản Lý Nhân Sự Trong Trường Mầm Non, Tiểu Luận Đối Thoại Xã Hội Trong Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Bốn Tướng Trong Kinh Kim Cang, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Trong Bệnh Viện, Tiểu Luận Kế Toán Trong Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Lực Lượng Sản Xuất Trong Quá Trình Cnh Hdh, Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Tiểu Luận Về Giao Tiếp ứng Xử Trong Bệnh Viện, Tiểu Luận Người Đại Diện Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự, Tiểu Luận Về Tình Huống Trong Quản Lý Nhà Nước, Tiểu Luận Tình Huống Trong Quản Ly Môi Trường, Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Trong Tố Tụng Hình Sự, Tieu Luan Xu Ly Tinh Huong Thu Chi Trong Benh Vien, Tiểu Luận Cách Đặt Câu Và Dùng Từ Trong Tiếng Việt, Tiểu Luận Cách Dùng Từ Và Câu Trong Tiếng Việt, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Vai Trò Của Lực Lượng Sản Xuất Trong Quá Trình Cnh – HĐh ở Việt N, Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo Quản Lý, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Quản Lý Nhà Nước, Tiểu Luận Chủ Đề : Những Điểm Còn Tồn Tại Trong Du Lịch Việt Nam , Về Từ Ngữ Địa Phương Trong Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Bậc Tiểu Học, Tiểu Luận Về Rau Sạch, Bài Tiểu Luận Về Rau Sạch, Tiểu Luận Bình Đẳng Giới Trong Lĩnh Vực Chính Trị, Tiểu Luận Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Trong Lĩnh Vực Y Tế, Bài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Giá Trị Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Văn Hóa Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Hành Chính Trong Hoa Don, Tiểu Luận Tình Huống Kế Toán Viên Trong Trường Học, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Về Sử Dụng Bằng Giả Trong Giáo Dục, Tiểu Luận Những Nét Mới Trong Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Hiện Đại, Tiểu Luận Tình Huống Xỷ Ra Trong Lãnh Đạo Quản Lý Cấp Phòng, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tiểu Luận Sản Xuất Sạch Hơn, Tham Luan Chi Bộ Trong Sach Vưng Mạnh, Bài Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Báo Cáo Tham Luận Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Cho Cán Bộ Đảng Viên Trong Gia, Bai Tieu Luan Cong Nghe San Xuat Ruou Whiskey Trong Cocktail, Tiểu Luận Về Tình Huống Lãnh Đạo Trong Công Tác Tài Chính Kế Hoạch, Nhan-vat-naoko-trong-tieu-thuyet-rung-nauy Luận Văn Tốt Nghiệp Đại Học, Tiểu Luận Đảm Bảo An Ninh Mạng Trong Trường Học, Tiểu Luận Cạnh Tranh Và Độc Quyền Trong Nền Kinh Tế Thị Trường ở Việt Nam H, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài Thương Mại, Tiểu Luận Quản Lý Ngân Sách Cấp Xã, Tiểu Luận Chính Sách Tài Khóa, Tiểu Luận Ngân Sách Nhà Nước, Tiểu Luận Về Thu Hụt Ngân Sách Nhà Nước, Tiểu Luận Bội Chi Ngân Sách Nhà Nước, Tiểu Luận Về Chính Sách Công, Báo Cáo Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Bài Tham Luận Xây Dựng Chi Bộ Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Xử ;ý Tinh Huống Cộng Tác Viên Thanh Tra Giáo Dục Trong Trường Mầm Non, Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Xử Lý Hành Chính Trong Lĩnh Vự Y ế, Tiểu Luận Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa ở Việt Nam Trong Bối Cảnh Cách Mạng , Tiểu Luận Tình Huống Quản Lý Nhà Nước Xử Lý Hành Chính Trong Lĩnh Vự Y Tế, Bài Tham Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Về Chính Sách Tôn Giáo Của Đảng, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Thu Chi Ngân Sách Xã, Tiểu Luận Quan Điểm Của Đảng Csvn Về Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Trong Giai, Tiểu Luận Tình Huống Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng, Tham Luận Về Công Tác Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận : Dường Lối Bảo Vệ Tổ Quốc Xhcn Việt Nam Trong Thời Kì Đổi Mới, Tiểu Luận Tình Huống Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng Đối Với Cán Bộ Quản Lý Cấp P, Bao Cao Tham Luan Giai Phap Xay Dung Dang Bo Trong Sach Vung Manh, Tiểu Luận Tình Huống Tự Chủ Ngân Sách Tại Bệnh Viện, Tiểu Luận So Sánh Chính Sách Kích Cầu Của Việt Nam Trung Quốc Và Mỹ, Tiểu Luận Môn Luật So Sánh Chính Sách Kích Cầu Của Việt Nam Trung Quốc Và Mỹ, Tiểu Luận Tình Huống Kế Toán Viên Trong Bệnh Viện, Tiểu Luận Giáo Lý Ngũ Uẩn Trong Pháp Học Và Pháp Hành, Tiểu Luận Kế Toán Viên Trong Bệnh Viện, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Tải Tiểu Luận Cao Học Triết Học Trong Xây Dựng Xây Dựng Cơ Bản, Nội Dung Chủ Yếu Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Hiện Nay 1. Mục Tiêu : * Mục Tiêu T, Nội Dung Chủ Yếu Của Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Giai Đoạn Hiện Nay 1. Mục Tiêu : * Mục Tiêu T,

Tiểu Luận Dự án Trồng Rau Sạch, Tiểu Luận Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh, Tiểu Luận Về Chế Độ Chính Sách Cho Giáo Viên Trong Trường Học, Tiêu Chuẩn Xây Dựng Tổ Chức Cơ Sở Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Quân Đội, Tiểu Luận Tình Huống Trong Lanh Dao, Quan Ly O Truong Tieu Hoc, Tiểu Luận Về Xử Lý Vi Phạm Trong Thu Chi Trong Trươngf Học, Tiểu Luận Về Xử Lý Vi Phạm Trong Thu Chi Trong Trường Học, Luận Văn Lý Luận Về Tiêu Thụ Khoáng Sản Trong Các Doanh Nghiệp, Lời Cảm ơn Trong Tiêu Luận Đạo Đức, Lời Cảm ơn Trong Tiểu Luận, Tiểu Luận Quản Lý Trong Y Tế, Từ Tiểu Luận Trong Tiếng Anh, Cách Viết Lời Cảm ơn Trong Bài Tiểu Luận, Tiểu Luận Yếu Tố Thần Kì Trong Truyện Cổ Tích, Tiểu Luận Đạo Đức Trong Nghiên Cứu Khoa Học, Bài Tiểu Luận Về Tầm Quan Trọng Của Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viết Lời Cảm ơn Trong Bài Tiểu Luận, Tiểu Luận 7 Nguyên Tắc Trong Quản Lý, Tiêu Chí Cơ Bản Của Một Dẫn Chứng Trong Bài Văn Nghị Luận, Tiểu Luận Rủi Ro Trong Kinh Doanh, 3 Tiêu Chí Cơ Bản Của Một Dẫn Chứng Trong Bài Văn Nghị Luận, Tiểu Luận Về Tài Chính Kế Toán Trong Y Tế, Tiểu Luận ô Nhiễm Môi Trường Trong Xây Dựng, Tiểu Luận Giữ Người Trong Trường Hợp Khẩn Cấp, Tiểu Luận Nhà Nước Trong Hệ Thống Chính Trị, Tiểu Luận Quản Lý Nhân Sự Trong Trường Mầm Non, Tiểu Luận Đối Thoại Xã Hội Trong Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Bốn Tướng Trong Kinh Kim Cang, Tiểu Luận Công Tác Xã Hội Trong Bệnh Viện, Tiểu Luận Kế Toán Trong Doanh Nghiệp, Tiểu Luận Lực Lượng Sản Xuất Trong Quá Trình Cnh Hdh, Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Quản Trị, Tiểu Luận Về Giao Tiếp ứng Xử Trong Bệnh Viện, Tiểu Luận Người Đại Diện Của Đương Sự Trong Tố Tụng Dân Sự, Tiểu Luận Về Tình Huống Trong Quản Lý Nhà Nước, Tiểu Luận Tình Huống Trong Quản Ly Môi Trường, Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Trong Tố Tụng Hình Sự, Tieu Luan Xu Ly Tinh Huong Thu Chi Trong Benh Vien, Tiểu Luận Cách Đặt Câu Và Dùng Từ Trong Tiếng Việt, Tiểu Luận Cách Dùng Từ Và Câu Trong Tiếng Việt, Tiểu Luận Giao Tiếp Trong Kinh Doanh, Tiểu Luận Vai Trò Của Lực Lượng Sản Xuất Trong Quá Trình Cnh – HĐh ở Việt N, Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo Quản Lý, Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Trong Quản Lý Nhà Nước, Tiểu Luận Chủ Đề : Những Điểm Còn Tồn Tại Trong Du Lịch Việt Nam , Về Từ Ngữ Địa Phương Trong Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Bậc Tiểu Học, Tiểu Luận Về Rau Sạch, Bài Tiểu Luận Về Rau Sạch, Tiểu Luận Bình Đẳng Giới Trong Lĩnh Vực Chính Trị, Tiểu Luận Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Thuế Trong Lĩnh Vực Y Tế,

Tiểu Luận Dự Án Trồng Rau Sạch Archives, Tài Liệu Tiểu Luận Dự Án Đầu Tư Trồng Rau Sạch / 2023

Tiểu luận: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quận 5

Đang xem: Tiểu luận dự án trồng rau sạch

Tiểu luận: Các giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của ngân hàng Á Châu – chi nhánh Kỳ Hòa 123

tiểu luận giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay trung và dàn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đông sài gòn

tiểu luận các giải pháp để hoàn thiện thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay dài hạn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

… thường thời kỳ đầu hình thức đầu tư theo chiều rộng là phổbiến nhưng càng về sau thì đầu tư theo chiều sâu chiếm ưu thế hơn.2 .Dự án đầu tư 2.1.Khái niệm dự án đầu tư Dự án đầu tư được xem xét … hiện thì dự án đầu tư sẽ đem lại lợi ích gì cho chủ đầu tư, cho địaphương,cho nền kinh tế?-Mục tiêu cần đạt được của dự án đầu tư là gì?(Hay chủ đầu tư mong đợi điều gìsau khi dự án đầu tư hoàn … chủ đầu tư. 4.4.2.Thẩm định chi tiết dự án đầu tư. a.Thẩm định sự cần thiết và mục tiêu đầu tư của dự án đầu tư Qúa trình thẩm định này giúp cho ngân hàng hiểu và phân loại được dự án đầu tư, đồng…

Dự Án Trồng Rau Sạch Tại Trung Tâm Sao Mai / 2023

Thời gian gần đây các ca ngộ độc thực phẩm tăng vọt. Nguyên nhân chính được xác định là do người dân lạm dụng quá nhiều thuốc trừ sâu vào chăm sóc rau quả. Để khắc phục tình trạng trên người ta đã tạo ra mô hình trồng rau sạch bằng phương pháp sạch.

Trồng rau sạch không phải điều chỉnh độ PH do tạo ra chất đệm giữ ổn định độ axit, không phải sục khí và cho nước chảy liên tục. Bằng kỹ thuật này cây rau được cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết, cách ly với nguồn sâu bệnh, phân tươi, nước ô nhiễm, tránh được các độc tố.

Với mong muốn định hướng cho các cháu lớn tại Trung tâm Sao Mai có một nghề nghiệp ổn định để khi trưởng thành các cháu có thể tự lập trong cuộc sống, bên cạnh tiền hướng nghiệp tại quán cà phê Nhân Đạo chúng tôi còn hướng cho các cháu tham gia các công việc trong dự án trồng rau sạch ngay tại Trung tâm.

Các cháu lớn lớp Kĩ năng sống đang chăm chỉ bắt sâu

Dựa trên mô hình của trường Nông Nghiệp – ngôi trường đã thực hiện thành công dự án trồng rau sạch lần đầu tiên tại Việt Nam, chúng tôi tiến hành thu gom hộp xốp, xây dựng nhà kính lưới, mua con giống và gieo trồng. Các cô trò của Trung tâm Sao Mai bắt đầu công tác gieo trồng những hạt giống đầu tiên từ cuối năm 2010.Đến nay dự án trồng rau sạch của Trung tâm rất thành công.

Thiết nghĩ mô hình sản xuất xanh – sạch này rất phù hợp với trẻ lớn tại Trung tâm lại hạn chế ô nhiễm môi trường. Chúng tôi cũng có thể tận dụng được không gian ở trên nóc nhà xe. Sản phẩm thu được sẽ cung cấp cho nhà bếp. Trong những năm qua, nhân viên và các cháu của Trung tâm luôn yên tâm trong bữa ăn hàng ngày tại Trung tâm vì đã có nguồn rau sạch đảm bảo sức khoẻ.

Dự Án “Nông Trại Vac Sạch Khép Kín” / 2023

Mô hình kinh doanh phân phối thực phẩm sạch Hướng Xanh được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm nhiều năm cung cấp vật tư nông nghiệp hữu cơ, tư vấn và xây dựng trang trại ứng dụng KHKT cao trong trồng rau củ. Với việc đi qua nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, chứng kiến nền nông nghiệp Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện thời tiết, và sự không chủ động thị trường của bà con nông dân dẫn đến cung cầu mất cân đối, được mùa mất giá và được giá mất mùa. Mô hình trồng trọt hay chăn nuôi theo kiểu tự phát, manh nhúm không có sự nghiên cứu kỹ về thị trường, chỉ chạy theo phong trào dẫn đến dư thừa sản phẩm, sản phẩm tạo ra với giá rẻ mạt, thu không bù chi. Trong khi đó khu vực đô thị lại khan hiếm hàng hóa nông sản, những nơi nông sản cho bò ăn thì thành thị giá lại trên trời trong khi chất lượng đều không rõ nguồn gốc.

Sự cần thiết phải đầu tư

Theo số liệu thống kê mới nhất tỷ lệ mắc ung thư ở nam giới xếp ở mức thứ 3 với 135.2 – 178,3 mắc trên 100.000 người, tỷ lệ tử vong do ung thư đàn ông Việt nằm trong nhóm đầu với hơn 142 ca tử vong trên 100.000 người. Tỷ lệ này sẽ tiếp tục dự kiến tăng cao cho đến năm 2020. Lý giải cho điều này, có nhiều lý do nhưng lý do an toàn thực phẩm trong những năm gần đây là chủ đạo nhất, vấn nạn thực phẩm sạch không ngày nào đài báo không đề cập đến, sự yếu kém và buông lỏng quản lý trong ATTP cấp Nhà nước ngày càng báo động. Thuốc bảo vệ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có chứa chất tạo nạc, chất gây ung thư cộng với ý thức của người trồng, người nuôi và thương lái đã tạo nên một bức tranh ảm đạm cho thị trường nông sản sạch ở HN và các tỉnh Việt Nam nói chung.

Đỉnh điểm năm 2015 và nửa đầu năm 2016, nếu làm cuộc khảo sát thực tế ở HN, chắc chắn quá nửa số dân sẽ trả lời không biết mua thực phẩm sạch ở đâu, hay đâu là thực phẩm sạch vì thực tế họ không biết tin ai vào điều gì để biết được điều đó.

Với tất cả những bất cập trong ngành nông nghiệp như ghi nhận bên trên, sự cần thiết để dự án ” Nông trại VAC SẠCH KHÉP KÍN” được triển khai.

Hàng năm lượng dư thừa nông sản các tỉnh rất nhiều, nơi bỏ đi còn nơi không có. Chính vì vậy, cần phải có những công ty đủ tâm và tầm kết nối và tạo chuỗi liên kết hàng hóa các tỉnh từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ sao cho thông tin được thông suốt.

Mô tả sơ bộ dự án

Tên dự án: Xây dựng ” NÔNG TRẠI VAC sạch khép kín”

Địa điểm xây dựng: Thôn 3, Xã Phú Cát, H. Quốc Oai – Hà Nội

Diện tích xây dựng: 3ha

Tổng vốn đầu tư: khoảng từ 2 tỷ – 5 tỷ. Vốn cần huy động : 1 tỷ

Nguồn vốn đầu tư: Một phần vốn tự có, một phần vốn huy động

Thời gian triển khai thực hiện: Bắt đầu từ tháng 12/17, dự kiến khoảng 2 năm

Các hạng mục dự kiến đầu tư Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Hệ thống điện: Sử dụng điện 3 pha, có đèn chiếu sáng bên trong và một phần bên ngoài bảo vệ. Có hệ thống tiếp đất an toàn, hộp điện chuyện dụng có át chống giật. Có mát phát điện dự phòng.

Hệ thống cấp thoát nước: + Sử dụng nguồn nước ngầm

+ Bể lọc và bể chứa

+ Hệ thống tưới tiêu tự động áp dụng theo mô hình Isazel

+ Nước cho nhà sơ chế, đóng gói

Hệ thống chống sét:

+ Sử dụng hệ thống kim thu sét hiện đại đạt tiêu chuẩn

+ Toàn bộ hệ thống lắp đặt phải được kiểm tra và bảo trì định kỳ

+ Việc tính toán thiết kế chống sét được tuân thủ theo quy định của quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Hệ thống giám sát và bảo vệ

+ Có nhà bảo vệ trông coi

+ Lắp đặt hệ thống camera theo dõi qua IP.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

+Hệ thống chữa cháy: Bình chữa cháy, hộp chữa cháy

+Việc tính toán thiết kế PCCC được tuân thủ tuyệt đối các qui định tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Hệ thống thu gom rau củ quả thừa: Được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ và cho gia súc gia cầm ăn

Áp dụng kỹ thuật cao đối với sản phẩm tự sản xuất rau củ quả sạch:

Áp dụng công nghệ trồng trong nhà màng, nhà lưới và truyền thống

Sử dụng hệ thống tưới tiêu tự động.

Sản xuất rau sạch theo định hướng hữu cơ và tiêu chuẩn GAP,

Sử dụng các loại phân bón hữu cơ nhập khẩu có chất lượng cao, kết hợp các loại phân bón hữu cơ tự nhiên truyền thống trong nước

Sử dụng kỹ thuật trồng giá thể

Sử dụng vật tư chuyện dụng trong việc ươm trồng con giống

Sử dụng máy móc trong việc gieo trồng, cày cấy, thu hoạch, làm mát nhà xưởng

Sử dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch: Sử dụng tia X hoặc tia cực tím để diệt khuẩn, sử dụng rửa rau củ quả qua bể sục của viện nông nghiệp cơ điện sau thu hoạch

2.Quy trình sơ chế, đóng gói và vận chuyển

Rau khi thu hoạch sản phẩm được sơ chế loại bỏ lá già, úa, các tạp chất lẫn trong đất trước khi đóng gói

Rau củ quả sau khi sơ chế được qua máy chiếu tia cực tím để diệt khuẩn, hoặc rửa qua hệ thống bể sục

Đóng gói vào túi PP chuyên dụng, có dán tem nhãn công ty

Sản phẩm đóng gói được xếp gọn gàng vào thùng bảo quản theo từng loại rau củ quả riêng biệt

Dán tem niêm phong nắp thùng trước khi cho lên xe đông lạnh chuyển về nhà hàng, hoặc cửa hàng bán.

3.Quy trình quản lý

Áp dụng tiêu chuẩn SA8000: Về an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 – Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phầm

Áp dùng bộ ISO 22000: Tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật Vietgap trong việc giám sát quá trình trồng, kế hoạch sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

Đối với sản phẩm thu mua

Thiết lập ban kiểm định đánh giá đơn vị cung ứng đạt tiêu chuẩn trước khi ký kết hợp đồng thu mua.

Lập ban quản lý chất lượng thường xuyên và kiểm tra định kỳ chất lượng, quy trình sản xuất đơn vị cung ứng

Hướng dẫn và áp quy trình quản lý chất lượng của công ty Hướng Xanh với đơn vị cung ứng

Lấy mẫu xác suất sản phẩm xét nghiệp chất lượng định kỳ với từng sản phẩm riêng biệt.

Sản phẩm hoàn thiện do đơn vị cung ứng cung cấp phải được niêm phong và khép kín quy trình vận chuyển trước khi vào kho Hướng Xanh

Đối với gia súc gia cầm

Tập trung nuôi thả tự nhiên

Giết mổ và đóng gói khép kín từ trang trại tới tận tay người tiêu dùng.

Thức ăn được kiểm soát và có phân từng loại thức ăn cho từng giai đoan phát triển của gia súc gia cầm nhằm tạo ra sản phẩm sạch và chất lượng tốt nhất.

Có quy trình kiểm soát dịch bệnh và phòng bệnh bởi người có chuyên môn thú y phụ trách

Có đăng ký đầy đủ vệ sinh ATTP, tiêu chuẩn kiểm dịch an toàn trước khi xuât đàn.

Tác động của dự án đến môi trường

Nhờ việc áp dụng kỹ thuật cao trong nhà màng và sử dụng nguồn phân bón có nguồn gốc hưu cơ trong trồng trọt giúp tác động tích cực đến việc cải tạo môi trường sống, và giữ gìn được tài nguyên đất.

Nguồn phát sinh nước thải ô nhiễm ra môi trường là không có

Chất thải: Chất thải từ rau củ quả sau thu hoạch được tái sử dụng làm phân hữu cơ hoặc làm thức ăn cho gia súc.

Ô nhiễm tiếng ồn: Không có

Ô nhiễm không khí: Không có

Cháy nổ: Ít xảy ra

Tác động đến hệ sinh thái

Tích cực

Phục hồi và phát triển hệ sinh vật có ích, giúp cải tạo đất, cải tạo môi trường.

Tác động đến cảnh quan môi trường thôn Phú Cát

Làm đẹp diện mạo nông nghiệp thôn

Giúp đổi mới và định hướng nông nghiệp nông thôn chuyển dịch nông nghiệp kỹ thuật cao.

Nâng tầm nông nghiệp nông thôn xã lên một tầm cao mới.

CÁC LOẠI CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI Cây trồng:

Các loại rau củ quả trồng trong nhà màng ( Cây dễ bị sâu bệnh tấn công, cây có giá trị cao)

Xà lách ( Khoảng 8 loại): Trồng vụ thu đông – đông xuân,

Cà chua các loại: Trồng vụ thu đông – đông xuân

Đậu đũa, đậu cove: Vụ trồng xuân hạ, thu đông

Dưa chuột: Vụ trồng thu đông, xuân hạ

Các loại cà: Xuân hạ và thu đông

Mồng tơi: Mùa hè – hè thu

Các loại cải: Thu đông- đông xuân – xuân hạ

Rau dền, rau ngót: Mùa hè – hè thu ( Chỉ trồng 1 phần, còn lại trồng đất bên ngoài)

Rau muống: Mùa hè là mùa chính, hè thu và thu đông tàn vụ. Trồng trái vụ chính đông cây lên chậm, thời gian thu hoạch dài gấp đôi chính vụ. Loại này dễ trồng ít sâu bệnh, trồng bên ngoài 1 phần.

Súp lơ và bắp cải, xu hào: Thu đông – đông xuân: Trồng 1 phần trong nhà màng, 1 phần bên ngoài.

Củ dền đỏ, củ cải đỏ: Thu đông – Đông – Đông xuân

Các loại rau củ quả trồng bên ngoài hoặc nhà lưới (Cây ít bị sâu bệnh, cây giá trị bình thường)

Rau muống: Mùa hè -hè thu

Mồng tơi: Mùa hè – hè thu

Các loại rau gia vị: Gần như quanh năm

Su hào, bắp cải, súp lơ: Thu đông – đông – đông xuân

Các loại mướp: Xuân hè – hè – hè thu

Bầu và bí: Xuân hè, thu đông, đông xuân.

Su su: Chính đông

Đậu rồng: Thu đông – đông xuân

Cần tây: Thu đông – Đông – Đông xuân

Gừng, sả, hành, tỏi: Quanh năm

Đậu trạch lai: Thu đông, xuân hè

Dền Nhật: Chính vụ Hè, hè thu, thu đông, xuân hạ. Chính đông cây lên yếu.

Vật nuôi:

Gà ta thả vườn: Được chia làm 2 loại gà

+ Gà ri: Nuôi úm từ nhỏ, sau 4 tháng xuất bán.

+ Gà T lai ( Gà ri lai lương phượng hoặc gà pháp): Mua gà trưởng thành, chuyển đổi sau 2 tháng xuất bán.

Quy trình nuôi

Gà ta ri: Nuôi từ khi úm nhỏ cho đến lớn:

+ Giai đoạn 1: Nuôi 4 tháng xuất bán cho thị trựờng tự do, thức ăn chủ yếu 3 tháng đầu là cám tổng hợp, tháng thứ 4 ăn trộn giúp gà chắc thịt và giảm chi phí thức ăn.

+ Giai đoạn 2: Giữ lại một số gà nhất định tùy nhu cầu thị trường chuyển sang nuôi, cho ăn chủ yếu ngô, thóc và rau củ các loại, chăn thả tự nhiên thả vườn thêm 1- 2 tháng nữa nhằm tạo ra một con gà ta có chất lượng cao, an toàn.

Gà T lai ( gà ri lại Lương Phượng hoặc gà pháp):

+ Giai đoạn 1: Đặt nuôi hoặc thu mua dân dã các hộ xung quanh khi gà đạt trong lượng xuất bán, thời gian này đa phần họ nuôi bằng cám.

+ Giai đoạn 2: Chuyển về trang trại Hướng Xanh nuôi chuyển đổi 2 tháng trước khi xuất bán: Gà được chuyển dần sang ăn ngô, thóc và rau củ các loại, chăn thả tự nhiên thả vườn giúp gà săn chắc, thịt thơm ngon và an toàn.

Chi phí và giá bán

Lợn mán thả vườn

Cá các loại nuôi thả tự nhiên

Điểm mạnh và yếu của Hướng Xanh

Điểm mạnh:

Có nhiều năm kinh nghiệp trong ngành nông nghiệp

Tự chủ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi

Có thị trường tiêu thụ

Đội ngũ nhân lực nhiều kinh nghiệm

Có hệ thống trang trại chính ngay sát lân cận khu vực Hà Nội, hệ thống trang trại vệ tinh trồng trọt kỹ thuật cao ở các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang….

Có mối quan hệ với nhiều tỉnh thành và một số đơn vị phân phối thực phẩm lớn ở HN.

Điểm yếu

Mô hình tổ chức kinh doanh

Áp dụng mô hình kinh doanh bán lẻ trực tiếp từ nông trại tới bàn ăn

Áp dụng mô hình chuỗi cửa hàng khép kín từ khâu sản xuất thu mua giám sát tới bán hàng.

Kế hoạch Marketing

Phân loại khách hàng (Segment): Tập trung khu vực nội thành Hà Nội, nơi có trình độ dân trí cao.

Khách hàng mục tiêu (Target): Người có thu nhập từ trung bình khá trở lên, trường học, nhà hàng và khách sạn.

Định vị thương hiệu: Nông trại Hướng Xanh – Thực phẩm sạch cho mọi nhà.