Hợp Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh / Top 11 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Duhocaustralia.edu.vn

Hợp Đồng Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh bao gồm những rất nhiều điều khoản thể hiện sự thống nhất thỏa thuận của các bên trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh. Điển hình có thể nói đến các hoạt động như: nhân lực đáp ứng đủ kinh nghiệm và tiêu chuẩn để chăm sóc, trồng cây đúng chất lượng và tiến độ; Kiểm soát việc chăm sóc và trồng cây cảnh sao cho đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này. Trong trường hợp việc chăm sóc và trồng các cây cảnh không đúng theo thỏa thuận không đúng kỹ thuật gây thiệt hại, thì bên cung cấp dịch vụ bằng chi phí của mình, phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại gây ra.

Định nghĩa Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ chăm sóc cây cảnh thực hiện công việc được thuê, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ.

Mục đích của Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Theo Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh, bên cung cấp dịch vụ cung cấp nguồn lực để thực hiện dịch vụ chăm sóc cây cảnh theo yêu cầu tại các vị trí, với những công việc cụ thể như sau:

Kiểm tra, chăm sóc, theo dõi sự phát triển cây cảnh;

Đảm bảo các yêu cầu của bên thuê dịch vụ ví dụ như dáng cây, thế cây, độ hoa, trái;

Đưa ra đề nghị, lời khuyên và thực hiện khi có sự chấp thuận;

Hướng dẫn soạn Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh cần có những điều khoản sau để trở nên chặt chẽ và an toàn hơn:

Đặc biệt, các bên cần lưu ý tới một khía cạnh hay xảy ra tranh chấp tại dạng Hợp đồng này đó là khi có căn cứ để kết luận bên cung cấp dịch vụ tự ý bỏ việc hoặc không thường xuyên hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc, không chăm sóc cây xanh phát triển tốt theo đánh giá khách quan, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào bên cạnh các trách nhiệm bồi thường nếu có.

1. Mẫu Hợp đồng dịch vụ chăm sóc cây cảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG CHĂM SÓC CÂY CẢNH

Số:…./HĐCSCC

– Căn cứ: Bộ luật dân sự số: 91/2015/QH13 được quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ:Luật thương mại số: 36/2005/QH11 được quốc hội ban hành ngày 14/06/2005;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi bao gồm:

Bên A : ……………

Địa chỉ trụ sở:…………………

Mã số thuế:……………………

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn A  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Bên B : ……….

Địa chỉ trụ sở:………………

Mã số thuế:……………………

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Nguyễn Văn B  Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí nhưng điều khoản sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

1.1.Bên thuê giao cho bên nhận thuê cung cấp nguồn lực để thực hiện dịch vụ chăm sóc cây cảnh các vị trì, cụ thể như sau:

-Kiểm tra, chăm sóc, bảo quản cây cảnh tại khuôn viên công trình ……………bao gồm các nội dung sau:

+Tưới nước, chăm sóc cây, hoa, cỏ;

+Cắt tỉa cành, uốn sửa, tạo dáng cây cảnh, bồn hoa, cây đương viền, thảm cỏ;

+Cắt xén cỏ, nhổ cỏ dại;

+Phun thuốc, bón phân thích hợp cho từng loại cây, cỏ;

+Kiểm tra sâu, bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu, bệnh( nếu có) và kịp thời điều trị

-Đảm bảo cây cảnh tại khuôn viên công trình…………….

– Kiểm tra, đề xuất cho công ty biết khi cần bổ dung đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

-Trồng và chăm sóc các cây thay thế, bổ sung khi có yêu cầu.

1.2.Thời gian làm việc

-Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Bố trí nhân sự đảm bảo chăm sóc cây xanh, cây cảnh phát triển tốt các vị trí.

-Các ngày lễ, tết khi có yêu cầu đột xuất bên thuê sẽ thông báo cho bên nhận thuê trước 1 ngày.

Điều 2. Thời gian và hình thức thanh toán

2.1 Thời gian thực hiện: Từ ngày…………..đến…………….

Giá trị hợp đồng trọn gói: ………………

2.2 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

2.3 Phương thức thanh toán:

-Căn cứ biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện trong tháng.Bên thuê sẽ chi tạm thanh toán 85% thuê vào các ngày 5 hàng tháng.

-Hai bên sẽ quyết toán và thanh lý hợp đồng vào cuối kỳ kết thúc hợp đồng và bên nhân phải cung cấp đầy đủ chứng từ, hoá đơn tài chính hợp lệ cho Bên thuê.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ các bên

3.1 Quyền và nghĩa vụ bên thuê

-Kiểm tra các loại cây cảnh trong khuôn viên công trình…….nếu phát hiện ra cây bị héo, úa, nhiễm bệnh,… thì báo cho bên B khắc phục kịp thời.

-Kết hợp với bên B mua sắm: phân bón, đất, cây cảnh để trồng dặm hoặc bổ sung khi có yêu cầu. Mọi chi phí do bên A thanh toán.

-Bên A được phép yêu cầu trồng bổ sung, thay thế các loại cây cảnh trong khuân viên hiện có, các chi phí vật tư, cây trồng, nhân công phát sinh quá 2 công do bên A chịu.

-Thanh toán tiền thuê dịch vụ đúng theo nội dung của Điều 2 hợp đồng.

– Hướng dẫn và giám sát Bên nhận thuê thực hiện công việc được giao; phổ biến các nội

quy và các quy định của Công ty, cung cấp các điều kiện, vật chất cần thiết cho Bên nhận thuê theo yêu cầu của công việc.

– Thông báo cho Bên nhận thuê biết khi có công việc đột xuất trước 01 ngày.

– Kiểm tra, trao đổi công việc trực tiếp với các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng .

– Khi bên nhận thuê không thực hiện đúng theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng

hoặc tự ý bỏ việc, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Trường hợp Bên nhận thuê không thường xuyên hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc, không chăm sóc cây xanh phát triển tốt sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

-Tự túc tổ chức phương tiện đi lại đáp ứng nhu cầu công việc.

– Bảo đảm đầy đủ số nhân công, có lý lịch rõ ràng, đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu công việc.

– Chấp hành thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty về an toàn lao động, an toàn PCCN, tổ chức công việc với thời gian và nhiệm vụ hợp lý.

– Phải bảo quản giữ gìn tài sản, vật tư mà Bên thuê đã giao cho Bên nhận thuê sử dụng, báo cáo kịp thời thay mới các công cụ dụng cụ bị hư hỏng.

– Nếu Bên nhận thuê làm mất mát, hư hỏng tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư do chủ quan cố ý phải bồi thường theo giá trị tại thời điểm xảy ra mất mát.

-Thông báo trước 1 tháng khi muốn chấm dứt hợp đồng.

-Khi Bên thuê không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên nhận thuê, Bên nhận thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

– Thông báo trao đổi kịp thời cho Bên thuê biết các vướng mắc khi thực hiện công việc cần khắc phục (nếu có).

Điều 4. Trường Hợp Bất Khả Kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, nổi loạn và các sự kiện khách quan không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã nỗ lực hợp lý giảm thiểu hậu quả, và đã báo cáo bằng văn bản cho bên còn lại một cách nhanh chóng thì đó sẽ là lý do để biện minh và thời gian thi công sẽ được gia hạn thêm thời gian bị đình trệ bởi sự kiện này. Bất kể nguyên do bất khả khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ….. ngày sau ngày sự kiện bất khả kháng xảy ra thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 5 : Vi phạm và chế tài

5.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng theo thoả thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng không có sự thoả thuận của hai bên, thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng.

5.2. Bên vi phạm hợp đồng , ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thoả thuận tại khoản 5.1. Điều này, còn phải chịu bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn những khoản thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên còn lại vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi nhuận mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu không có hành vi vi phạm hợp đồng của bên còn lại, các khoản chi phí mà bên bị vi phạm bỏ ra để hạn chế khắc, phục thiệt hại, để thực hiện công việc cần thiết nhằm đòi bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên vi phạm không ngay lập tức khắc phục, bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Điều 6 : Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 7: Hiệu lực hợp đồng

-Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết hạn bảo trì và biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

– Mọi sự thay đổi hay bổ sung vào bản hợp đồng này phải được sự thống nhất của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.

– Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

BÊN A(ký và ghi rõ họ tên)BÊN B(ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

2. Mẫu Hợp đồng cung cấp và trồng cây xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ TRỒNG CÂY XANH

Số:…./…..

Căn cứ Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13

Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH1

Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Căn cứ Luật Giao Thông Đường Bộ 23/2008/QH12

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Bên B. ………………

Địa chỉ: …………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………….- Ngân hàng: …………………

Đại diện: ……………………… – Chức vụ: …………………….

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp và trồng  cây xanh cho bên B nhằm mục đích trồng cây làm đẹp mỹ quan đô thị nâng cao  cho tuyến phố thêm xanh, giảm ô  nhiễm, tiếng ồn, khói bụi

Bên A thực hiện trông cây cho bên B trên Diện tích :…….  Dọc vỉa hè Ao cá, cách 20m trồng 1 cây

Loại cây: cây dừa cảnh

Diện tích hố trồng câu: chiều rộng, độ sâu:….

Tên gọi khác: cây cau vàng, cây cau tre, cây cau cọ…

Tên tiếng anh là dypsis lutescens

Tên khoa học là Chrysalidocarpus lutescens, Areca lutescens

Họ: Dypsis

Địa điểm đoạn đường bán kính 10km khu vực Ngã Tư Ao Cá thuộc phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh nơi quốc lộ 18 chạy qua

Số lượng cây :

Thời gian bảo hành

Điều 2: Cách thức thực hiện

Đặc điểm: Cây dừa cảnh là cây thuộc loài thực vật có hoa. Về hình dáng nhìn cây dừa cảnh có nét vừa giống dừa vừa giống cau, hân cây dừa cảnh hơi cong cong giống còn lá thì xẻ dài giống như họ nhà Dừa, bên cạnh đó hoa và quả của nó lại có đặc điểm nổi bật giống như họ nhà cau

Trình trạng cây được bên A cung cấp cho bên B được xác định theo những tiêu chí : bề ngang của cây, độ cao của cây, độ rộng của tán lá, độ lớn của gốc,…

Bên A cung cấp cho bên b cũng giấy tờ chứng minh nguồn gốc của cá cây dừa cảnh mà bên A cung cấp cho bên B

Khi bên A giao cho bên B cây vẫn sẽ được bọc trong bầu đất, cây được vận chuyển bằng ô tô và giao cho bên B vào ngày:………….

Bên A giao trực tiếp cho ông K, sinh năm: 1971, chức vụ: giám sát viên, chứng minh thư số: 101309038

Người giám sát và kiểm tra trực tiếp số lượng cây, chất lượng cây, tình trạng có thể nhận thấy bằng mắt khi bên A giao đến là: ông K ( khi ông K nhận cây từ bên A bàn giao phải được lập thành văn bản và có xác nhận của hai bên)

   Vào ngày:………. Bên A sẽ tiến hàng trồng cây trực tiếp tại……………..

Số lượng xe vận chuyển cây:

Số lượng nhân công trồng cây

Thời gian trồng cây

Thời gian chăm sóc cây:

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý cung cấp toàn bộ số lượng cây dừa cảnh cho bên B với giá là:…………

Giá trên chưa bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng

Giá trên là toàn bộ các chi phí để bên A hoàn thành công việc cung cấp và trồng cây bao gồm cả các chi phí giá cây, vậ chuyển cây, trồng cây, chăm sóc cây, chi phí công cụ, trang bị, bảo hộ lao động, chi phí cho việc thay đổi cây nếu cây không đạt tiêu chuẩn. ngoài ra bên B không cung cấp hay thanh toán thêm bất kì phụ phí nào khác nữa (điều khoản có lợi cho bên B)

Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng

Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần

Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Thời hạn thanh toán

Lệ phí đi đường: vận chuyển qua các trạm, chi phí đường bộ (bên B chịu hoàn toàn

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có quyền nhận thanh toán và yêu cầu bên B thanh toán theo thỏa thuận và yêu cầu bên B cung cấp thông tin và tạo điều kiện về địa điểm thực hiện công việc.

Bên A có quyền yêu cầu Bên B thay đổi đơn giá cây theo thỏa thuận nêu trên nếu thị trường có thay đổi, báo lại cho Bên B trước thời gian gửi hồ sơ thanh toán bằng văn bản và được Bên B đồng ý bằng văn bản sau ngày nhận văn bản của Bên A ( không quá 4 ngày).

Bên A có quyền thay đổi phương thức vận chuyển cây để thực hiện trồng cho Bên B nhưng vẫn đảm bảo được thời gian, chất lượng, tiêu chuẩn của cây.

Bên A đảm bảo Nhân công đáp ứng đủ kinh nghiệm  và tiêu chuẩn để trồng cây đúng chất lượng và tiến độ

Bên A có nghĩa vụ thực hiện công việc theo thỏa thuận. Trồng cây cảnh đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này và theo yêu cầu của Bên B. Trong trường hợp Bên A trồng các cây cảnh không đúng theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này, thì Bên A bằng chi phí của mình, phải đổi các cây cảnh khác theo đúng thỏa thuận trong vòng 05 ngày kể từ khi Bên B từ chối nhận cây.

Thông báo cho bên B khi có sự thay đổi về giá và các vấn đề phát sinh khi thực hiện công việc và thay đổi khi có sự đồng ý của bên b và phải lập thành văn bản có chữ kí của hai bên

Chịu mọi chi phí trong việc thay đổi và chăm sóc cây, vận chuyển cây, chất lượng cây.

Đảm bảo vệ sinh môi trường trước khi trồng và sau khi trồng cây

Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B có quyền yêu cầu bên A thực hiện đúng nội dung công việc thỏa thuận.

Giám sát tiến độ, kiểm tra chất lượng và yêu cầu đổi cây trồng nếu cây trồng không đạt chất lượng, tiêu chuẩn được thỏa thuận hoặc sau khi trồng cây không sinh trưởng mà trong phạm vi chất lượng thực hiện công việc của bên A.

Quyền từ chối yêu cầu tăng giá của bên A,

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên A theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

Tạo điều kiện, cung cấp thông tin về địa điểm cho bên A thực hiện công việc của mình.

Trả lời bằng văn bản khi có yêu cầu của bên A.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giải quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp một bên không thể thực hiện được nghĩa vụ hợp đồng do các điều kiện thời tiết như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và các sự kiện khách quan khác không năm trong sự kiểm soát của bên bị ảnh hưởng và bên này đã nỗ lực hợp tác để giảm thiểu hậu quả xảy ra mà không khắc phục được thì hai bên sẽ thỏa thuận tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, có lập thành văn bản và có chữ kí của hai bên

Bất kể nguyên nhân nào khác, nếu bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ trong vòng ……….. ngày kể từ ngày có sự kiện bất khả kháng xảy ra mà không báo với bên còn lại thì bên còn lại có quyền dơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu phải bồi thường thiệt hại

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

– Trường hợp bên B chậm thực hiên nghĩa vụ thanh toán, bên B phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp bên A chậm bàn giao, chậm tiên độ trồng cây, hay gây ô nhiễm môi trường trog quá trình thực hiện hợp đồng bên A phải trả tiền phạt với mức phạt bằng 30% giá trị hợp đồng.

– Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại bằng 300% giá trị hợp đồng.

– Những trường hợp chậm trả của phạt vi phạm thì số tiền chậm trả sẽ được tính theo lãi suất của bộ luật dân sự 2015

Điều 9: Chấm dứt hợp đồng   

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau

Hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận của hợp đồng này  và không gia hạn thêm

Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng

Có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền

Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không phải do lỗi và không có thiệt hại xảy ra. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải bồi thường theo thỏa

Trường hợp hợp đồng chấm dứt do vi phạm thì bên bị vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên vi phạm tương ứng với giá trị của hợp đồng bị thiệt hại

Điều 10: Điều khoản chung

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Bên A Bên B

5

/

5

(

3

bình chọn

)

Dịch Vụ Chăm Sóc Hoa Cảnh

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh – chăm sóc cây cảnh sân vườn giá rẻ

Hiện nay con người có xu hướng sống với thiên nhiên nhiều hơn vì thế các kiến trúc sân vườn được tạo ra khá nhiều. Các sân vườn được kết hợp nhiều yếu tố cả tĩnh và động,…

Tuy nhiên dù khi bạn đã có một sân vườn với những khung cảnh đẹp là chưa đủ việc duy trì sao cho sân vườn luôn giữ được cái hồn cũng như xanh tươi là một vấn đề đối với các gia chủ bận rộn với công việc không có nhiều thời gian chăm sóc.

Dịch vụ Chăm sóc cây cảnh gồm những công việc như sau:

– Vệ sinh thảm cỏ, tiểu cảnh đá, nước,..

– Chăm sóc cắt tỉa định kỳ các cây che bóng mát, cây bonsai, thảm cỏ…

– Cắt tỉa, tạo dáng thế cho cây, hàng rào.

– Tưới nước cho cây hàng ngày.

– Bón phân, phun thuốc bảo dưỡng định kỳ.

– Quét dọn thu gom rác, lá cây,..

– Phòng ngừa và diệt sâu bệnh cho cây.

– Thay trồng lại cây mới cho những cây, hoa ngắn hạn.

Dịch vụ chăm sóc gồm :

– Chăm sóc sân vườn nhà phố

– Chăm sóc tiểu cảnh sân vườn

– Chăm sóc cây xanh nội thất

– Chăm sóc tường cây xanh thẳng đứng

– Chăm sóc cây cảnh văn phòng

– Chăm sóc cảnh quan sân vườn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc cây cảnh. Các nhân viên của chúng tôi sẽ làm hết mình để giữ được vẻ đẹp cho sân vườn của bạn như thời điểm đẹp nhất. Sự chuyên nghiệp cũng như tinh thần trách nhiệm đã khiến tất cả các khách hàng khó tính nhất cũng đã chấp nhận với một cách hài lòng nhất.

Dịch vụ chăm sóc cây cảnh sân vườn tại khu vực :

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Đồng Nai

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Bình Dương

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại TpHCM

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Long An

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Lâm Đồng

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Bà Rịa

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Vũng Tàu

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Gia Lai

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại KonTum

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Tây Ninh

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Đăk Lăk

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Đăk Nông

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Trảng Bom

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Biên Hòa

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn tại Long Thành

Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh sân vườn giá rẻ

chăm sóc cây cảnh sân vườn giá rẻ, dịch vụ chăm sóc cây cảnh sân vườn,Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh, Dịch vụ chăm sóc hoa cảnh giá rẻ, chăm sóc hoa cảnh giá rẻ, chăm sóc hoa cảnh giá rẻ đồng nai, chăm sóc hoa cảnh giá rẻ bình dương, chăm sóc hoa cảnh giá rẻ lâm đồng, chăm sóc hoa cảnh giá rẻ tphcm

Báo Giá Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh

Copyright © 2016 by 365LandScape. New Updated

THIẾT KẾ THI CÔNG sân vườn CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG CÂY CẢNH

Khu Vực: Thành Phố Hồ Chí Minh và lân cận, MST: 0315283520

Thiết Kế Thi Công Tiểu Cảnh Sân Vườn Chăm Sóc- Bảo Dưỡng Sân Vườn Thiết Kế- Thi Công Tường Cây Xanh Thiết Kế- Thi Công Tiểu Cảnh Sân Thượng Thiết Kế Thi Công Hệ Thống Tưới Sân Vườn Cây Cảnh Trồng Cây Xanh Gia Đình, Biệt Thự, Village Thi Công Tường Cây Hoa Giả

Quý khách hàng có nhu cầu về thi công lĩnh vực vườn rau sạch an toàn trên sân thượng, mọi thắc mắc góp ý liên hệ ngay cho chúng tôi:

Công Ty TNHH Giải Pháp Cảnh Quan 365

bảng báo giá dịch vụ chăm sóc cây cảnh sân vườn

Dịch vụ chăm sóc cây cảnh – cây xanh tại nhà, doanh nghiệp, tổ chức, … 365Landscape cung cấp với mức giá hợp lý nhất, chất lượng dịch vụ là tốt nhất tại TP.Hồ Chí Minh.

Giá chăm sóc cây tính theo số lượng cây cảnh cần chăm sóc:

Cây do doanh nghiệp, cá nhân sở hữu: cây nhỏ (cây đặt bàn, treo, để giá) giá khoảng 10.000 vnđ 1 tháng/ 1 cây; Cây đặt dưới sàn từ 20.000vnđ/ cây. Dao động theo gói chăm sóc theo ngày/tuần/tháng/trọn gói.

Hoặc Chi phí chăm sóc cây cảnh từ 365Landscapes được tính theo khối lượng diện tích,mật độ cây cần chăm sóc hoặc theo cách trọn gói (khoáng giá) cho các công trình chăm sóc cây cảnh lớn mà có giá dao động khác nhau, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá sớm và tiết kiệm nhất qua: mail/zalo/facebook/điện thoại trực tiếp.

Giá dịch vụ chăm sóc sân vườn, khuôn viên.Tùy thuộc vào kích thước mật độ và từng loại cây trong vườn khác nhau chúng tôi sẽ đưa ra mức giá hợp lý nhất cho khách hàng. Mức giá giao động từ 10.000vnđ/m2. Thông tin chi tiết bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng nhiệt tình và tiết kiệm nhất. Trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và ưu đãi tiết kiệm nhất từ chúng tôi ngay hôm nay!

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ chăm sóc cây xanh tại 365Landscape?

Chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên, chuyên viên chắm sóc cây xanh chuyên nghiệp, nhiệt tình.

Hợp đồng có hiệu lực pháp lý, luôn đề cao quyền lợi của khách hàng.

Tư vấn MIỄN PHÍ 24/7.

Kinh nghiệm nhiều năm trong dịch vụ cây xanh tại TP.Hồ Chí Minh.

Chăm sóc cây cảnh sân vườn không đơn giản là tưới nước bón phân, cắt tỉa mà còn phải cần có sự am hiểu về cây cảnh, thời gian bón phân và tưới nước đúng, hợp lí cũng như hiểu biết của người chăm sóc. Đừng ngần ngại, liên hệ cho chúng tôi ngay để trải nghiệm dịch vụ chăm sóc cây cảnh sân vườn chuyên nghiệp và nhận bảng bao gia cham soc cay san vuon mới nhất!

Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cảnh quan, cùng với đội ngũ nhân viên bao gồm các kiến trúc sư cảnh quan, kỹ sư nông học và thợ làm vườn lâu năm trong, 365Landscape hiện là đơn vị cung ứng gói dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng sân vườn chất lượng tốt nhất, bao gồm:

– Chăm sóc định kì cây bóng mát

– Chăm sóc định kì cây bụi, cây hoa và thảm cỏ

– Cắt tỉa, tạo dáng cây thế, cây hàng rào

– Trồng mới và thay thế cây hoa thời vụ (40 – 45 ngày) hoặc cây kém phát triển

– Bón phân thích hợp cho từng loại cây cảnh để cây lá xanh tươi.

– Kiểm tra tình hình sâu bệnh của cây thường xuyên và phun thuốc phòng trừ

– Vệ sinh làm cỏ sân vườn, tiểu cảnh đá và nước, bể cảnh

– Chăm sóc, vệ sinh và bảo trì thảm cỏ nhân tạo

– Tư vấn phương pháp chăm sóc cây cảnh phù hợp và hiệu quả.

Quý khách hàng có thể lựa chọn các gói dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc trực tiếp trao đổi về hotline chúng tôi

Các gói chăm sóc cây cảnh sân vườn của chúng tôi :

Gói 1 : Chăm sóc hàng ngày

Gói 2 : Chăm sóc 2 lần/ tuần

Gói 3 : Chăm sóc 1 tuần 1 lần

Gói 4 : Chăm sóc 2 tuần 1 lần

Gói 5 : Chăm sóc 1 tháng 1 lần

Hoặc có thể chăm sóc theo yêu cầu của khách hàng ( chúng tôi không hạn chế thời gian và giờ giấc )

CAM KẾT: TRONG CẢ QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC BẢO DƯỠNG SÂN VƯỜN, VỚI NHỮNG THIỆT HẠI VỀ VỆ SINH CHÚNG TÔI SẼ XỬ LÍ NGHIÊM TÚC, CÂY XANH SÂN VƯỜN CÓ VẤN ĐỀ CHÚNG TÔI SẼ THAY THẾ MỚI MIỄN PHÍ!

dịch vụ chăm sóc cây cảnh tphcm, dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại hà nội thuê người chăm sóc cây cảnh, báo giá chăm sóc cây cảnh, giá dịch vụ chăm sóc cây cảnh, dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại nhà, dịch vụ chăm sóc cây cảnh văn phòng, dịch vụ chăm sóc sân vườn phun thuốc trừ sâu bệnh và thuốc dưỡng cây xảnh đúng nới đúng lúc đúng lều lượng cắt tỉa, tưới, bón phân là những khâu cơ bản trong chăm sóc cây cảnh sân vườn

Tổng Hợp Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh, Hoa Cảnh, Tiểu Cảnh Giá Rẻ Tại Hà Nội

Chăm sóc cây xanh, cắt tỉa, bón phân bảo dưỡng, duy trì độ phát triển của cây xanh. Mang đến cho gia đình, công ty, khuôn viên đô thị, công viên những màu xanh tốt. Công ty TNHH hoa và cây cảnh Phong Điền một địa chỉ cung cấp cây xanh cùng các dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa cảnh uy tín, giá tốt nhất tại Việt Nam.

Tổng hợp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cắt tỉa cây xanh, hoa tiểu cảnh. Để giúp các bạn hiểu hơn, tìm hiểu, biết hơn về dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa cảnh. Dich vụ thiết kế và chăm sóc sân vườn. Phong Điền xin được viết một bài mô tả chi tiết về các dịch vụ này. Hi vọng sẽ giúp cho quý khách hàng hiểu hơn về dịch vụ mình đang quan tâm. Cũng như có thể biết được mình đang cần dịch vụ gì của công ty Phong Điền.

Cây xanh đóng vai trò rất quan trọng với sức khỏe con người và môi trường sống. Hiện nay, việc trồng cây và chăm sóc cây rất được chú trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian để chăm sóc tốt cho vườn cây xanh, hoa tiểu cảnh. Chính vì thế, dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cắt tỉa cây xanh ra đời.

Với những vườn cây có quy mô gia đình

Cây xanh trong sân nhà, ban công hay phòng khách đều cần được chăm sóc. Vườn cây đẹp sẽ giúp tăng lên nét đẹp và độ đẳng cấp cho ngôi nhà. Gia chủ có thể tự tay chăm sóc cây bằng cách tưới nước, bón phân. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để giúp cây phát triển khỏe mạnh. Dịch vụ chăm sóc cây chuyên nghiệp không chỉ giúp cây phát triển tốt mà còn giúp cây đẹp hơn.

Sử dụng dịch vụ chăm cây thường xuyên sẽ tránh tình trạng cây bị hư, cây chết. Hơn nữa, một số loại rất khó để chăm sóc, đặc biệt là những cây nhập khẩu. Những người làm vườn có chuyên môn mới biết cách chăm sóc các loại cây, hoa này.

Với những vườn cây, khuôn viên trong các công trình, đô thị

Những loại cây có tán rộng lớn nếu không được cắt tỉa sẽ gây nguy hiểm khi thời tiết chuyển biến xấu. Cắt tỉa, bảo dưỡng cây xanh công trình giúp vườn cây phát triển tốt hơn. Từ đó, cây sẽ ngăn khói bụi tốt hơn và tạo nguồn không khí trong lành.

Các khu chung cư, đô thị, công viên khi sử dụng dịch vụ chăm sóc cây sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn. Vì giá thuê nhân công chăm sóc cây một ngày thường rất đắt đỏ. Dịch vụ chăm sóc từ những công ty chuyên nghiệp vừa có chất lượng tốt vừa có giá thành phải chăng.

Những mẫu tiểu cảnh nhà biệt thự đẹp nhất

Những dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cắt tỉa cây xanh, hoa tiểu cảnh

Chăm sóc cây xanh trong nhà

Bảo dưỡng, cắt tỉa, bón phân, thay đất, thay cây mới, dọn lá khô, chăm sóc hồ tiểu cảnh cho những khu vườn của biệt thự, nhà phố, nhà trong hẻm.

Chăm sóc, bón phân, cắt tỉa, thay cây mới, diệt sâu cho các loại cây trồng ngoài ban công.

Cắt tỉa, phun thuốc bảo dưỡng, loại bỏ phần cây hư hỏng, bón phân, tư vấn chăm sóc các loại cây trang trí trong nhà.

Gia chủ có thể chọn một dịch vụ hoặc nhiều dịch vụ cùng một lúc.

Gia chủ có thể chọn chăm sóc tất cả các cây hoặc một vài cây nhất định.

Chăm sóc cây xanh, hoa tiểu cảnh công trình

Nhận chăm sóc tất cả các loại cây xanh, thảm cỏ tại tất cả các công trình: công viên, khuôn viên khách sạn, khu chung cư, khu đô thị, khu nhà ở riêng tư, resort, khu nghỉ dưỡng …

Chăm sóc cây, hoa bonsai, hàng rào

Giúp giữ dáng cho cây bonsai, tỉa cây và chăm sóc cây.

Cắt tỉa và định hình hàng rào cây xanh.

Chăm sóc cây bonsai kích cỡ lớn và kích cỡ nhỏ.

Tạo dáng và khung cho cây.

Chăm sóc cây xanh trên các đại lộ, đường phố

Dịch vụ tưới cây mỗi ngày, tỉa cây thường xuyên và quét lá khô theo kỳ hạn.

Trồng cây theo hình dáng nhất định hoặc thay cây mới.

Dịch vụ chăm sóc cây có hai số hình thức: ngắn hạn (trong 1 ngày hoặc 2, 3 ngày tùy diện tích), định kỳ (theo tháng, theo quý hoặc theo tuần).

Dịch vụ chăm sóc cây canh, hoa tiểu cảnh gồm những bước nào?

Cắt tỉa cây bóng mát, cây hoa lá màu và thảm cỏ.

Tư vấn cách chăm sóc cây hàng ngày.

Cắt bỏ những tán cây yếu, bị hư hỏng nếu cần thiết.

Tỉa định hình và tạo dáng cho cây bonsai và hàng rào

Làm vệ sinh các tiểu cảnh đá, hồ nước, hồ cá nhỏ trong vườn,…

Tưới nước cho cây xanh theo định kỳ

Quét dọn và thu gom lá khô, rác,…

Hỗ trợ phun thuốc diệt sâu bệnh cho cây.

Bón phân, phun thuốc bảo dưỡng cho cây theo định kỳ.

Thay đất cho cây nếu cần thiết.

Thay mới cho những cây, hoa ngắn hạn

Thiết kế và chăm sóc sân vườn

Quy trình chăm sóc cây xanh và hoa tiểu cảnh của Phong Điền

Tiếp nhận thông tin của khách hàng:

Khi nhận được yêu cầu chăm sóc cây hoặc thắc mắc về dịch vụ, nhân viên sẽ tư vấn nhanh chóng. Sau đó, nhân viên sẽ xin thông tin của khách hàng như: Tên, địa chỉ và số điện thoại.

Khảo sát thực tế:

Sau khi đã tiếp nhận mọi thông tin, nhân viên sẽ đến tận nơi để kiểm tra tình trạng cây và đo đạc diện tích vườn hoặc khuôn viên.

Tư vấn và báo giá:

Sau khi đã kiểm tra hết mọi thứ, nhân viên sẽ đề xuất các dịch vụ chăm sóc phù hợp, thời gian thực hiện. Nhân viên sẽ tư vấn cụ thể cho khách hàng và gửi bảng báo giá.

Ký hợp đồng:

Sau khi trao đổi và thống nhất dịch vụ, công ty sẽ làm hợp đồng ký kết. Khách hàng và công ty sẽ ký hợp đồng hợp tác.

Tiến hành dịch vụ:

Nhân viên sẽ bắt đầu chăm sóc, bảo dưỡng và cắt tỉa cây xanh theo những gì đã thỏa thuận.

Kết thúc hợp đồng:

Sau khi hoàn tất dịch vụ, khách hàng sẽ kiểm tra lại khu vườn. Nếu còn bất kỳ yêu cầu nào hoặc điểm chưa hài lòng, nhân viên sẽ xử lý. Nếu đã hài lòng về mọi thứ, công ty sẽ hoàn tất hợp đồng theo thỏa thuận.

Bảng giá dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa cây

Giá dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cắt tỉa cây xanh, hoa tiểu cảnh phù thuộc vào nhiều yếu tố:

Chiều cao cây cảnh

Diện tích bảo dưỡng, chăm sóc cây

Khoảng cách từ công ty đến địa chỉ chăm sóc cây

Dịch vụ thay cây mới

Hình thức chăm sóc: Định kỳ hay 1 lần

Giá thuê nhân công

Sau khi đã khảo sát thực tiễn và đánh giá chính xác các yếu tố trên, chúng tôi sẽ báo giá chính xác cho khách hàng.

Ngoài ra, khi quý khách sử dụng gói dịch vụ dài hạn hay nhiều gói dịch vụ cùng một lúc thì sẽ được nhận nhiều chiết khấu và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn.

Báo giá chăm sóc cây cảnh, tiểu cảnh nội, ngoại thất chuyên nghiệp giá rẻ nhất

Địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc cây số 1 hiện nay

Công Ty TNHH Hoa Và Cây Cảnh Phong Điền là địa chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh đáng tin cậy nhất TP.Hà Nội. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa cây phải chăng và chất lượng.

Giữa hàng ngàn công ty chuyên về cây cảnh, Phong Điền là cái tên được nhiều khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Từ lúc thành lập cho đến nay, chúng tôi đã chăm sóc hàng ngàn công trình cây xanh và vườn cây gia đình.

Phong Điền chính là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành dịch vụ chăm sóc cây. Hãy đến với chúng tôi để được trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu thêm về dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng cây, hoa. Nếu quý khách còn bất kỳ thắc mắc hay có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ trực tiếp với Phong Điền để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình.

Công Ty TNHH Hoa Và Cây Cảnh Phong Điền

Ngoài cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa, tiểu cảnh. Phong Điền còn có vườn ươm cây xanh đô thị, chuyên cung cấp cây xanh công trình tại các công trình đô thị. Các bạn có thể tìm hiểu về công ty chúng tôi và liên hệ theo số hotline. Để được tư vấn phục vụ ngay khi cần tham khảo giá, tham khảo dịch vụ….

Địa chỉ: 271 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Vườn ươm – Vườn cây cảnh, cây xanh Nam Định (Nam Điền): xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định

Vườn ươm – Vườn cây cảnh, cây xanh Hà Nội: xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Hotline: 0913.589.568 (anh Đoàn Hữu Lợi)

Email: cayxanhtoancau@gmail.com