Xu Hướng 2/2024 # Bón Phân: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng # Top 2 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Bón Phân: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Duhocaustralia.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mùi hương vài phần của nữ gửi …… đẩy nhanh nhịp tim hưng phấn của bốn nam.

The scent some parts of the female send…… accelerates the heartbeat four excited male.

Copy Report an error

Một số bài hát trong sách bài hát hiện tại của chúng tôi, Hát Ca ngợi Đức Giê – hô – va, vẫn giữ nguyên phong cách hòa âm bốn phần vì lợi ích của những người thích hát các phần hòa âm.

Some of the songs in our current songbook, Sing Praises to Jehovah, retain the four – part harmony style for the benefit of those who enjoy singing the harmony parts.

Copy Report an error

Việc sửa chữa này là bổn phận đạo đức của bạn.

This repair is your moral duty.

Copy Report an error

Nó phụ thuộc quá nhiều vào vận chuyển, bón phân hóa học, sử dụng nhiều nước và cả làm lạnh.

It relies too much on transportation, chemical fertilization, big use of water and also refrigeration.

Copy Report an error

Năm và đó là người vay và người bán sẽ nhận được bốn phần trăm.

Year and that is the borrower and seller will get four percent.

Copy Report an error

Under its four major sections, Draw Close to Jehovah discusses God’s primary attributes of power, justice, wisdom, and love.

Copy Report an error

Nó có bốn thành phần chính: đền thờ, chức tư tế, thủ lĩnh và đất đai.

It has four main components: the temple, the priesthood, the chieftain, and the land.

Copy Report an error

Có bốn triệu người trước đây là tài sản, và trước đây họ là một bộ phận cấu thành của hệ thống sản xuất kinh tế ở miền Nam.

There are four million people who were formerly property, and they were formerly kind of the integral part of the economic production system in the South.

Copy Report an error

Tôi phải làm việc tại một nhà máy phát triển phân bón.

I have to work at a plant which develops fertilizer.

Copy Report an error

Cô nhớ lại những ngày đầu của cuộc cách mạng, bao gồm cả việc cô bị giam cầm trong bốn ngày vì phản đối chế độ :.

She recalls the early days of the revolution, including her own imprisonment for four days for protesting against the regime:.

Copy Report an error

Sau ba chương giới thiệu, nó được chia thành bốn phần, mang tên “Mạnh mẽ quyền năng”, “Người yêu công lý”, “Trái tim khôn ngoan” và “Chúa là tình yêu.”.

After three introductory chapters, it is divided into four sections, entitled “Vigorous in Power,” “A Lover of Justice,” “Wise in Heart,” and “God Is Love.”.

Copy Report an error

Đạt được cùng một phản ứng trong bốn luồng song song, đối với tôi dường như là rất khó.

Have achieved the same response in four parallel streams, to me seems to be very unlikely.

Copy Report an error

Họ sở hữu hàng chục công ty và ngành công nghiệp, bao gồm dầu khí, lọc dầu và hóa chất, khoáng sản, phân bón, lâm nghiệp, polyme và sợi và chăn nuôi gia súc.

They own dozens of companies and industries, including oil and gas, refining and chemicals, minerals, fertilizer, forestry, polymers and fibers and ranching.

Copy Report an error

Có bảy nam và bốn nữ trong phần của tôi.

There are seven men and four women in my section.

Copy Report an error

Đạo luật Waters of the United States bảo vệ vùng đất ngập nước và dòng chảy khỏi ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu, chất thải của mỏ và phân bón.

The Waters of the United States Act protects wetlands and streams from pollution by pesticides, mine waste and fertilizers.

Copy Report an error

Phân bón tốt nhất cho cây cà chua là gì?

What is the best fertilizer for tomato plants?

Copy Report an error

Phần lớn người Thụy Sĩ có thể nói ba hoặc bốn ngôn ngữ.

The majority of the Swiss can speak three or four languages.

Copy Report an error

Haumea quay nhanh, cứ sau bốn giờ lại quay một lần, và được cho là có thành phần chủ yếu là đá với lớp vỏ mỏng, băng giá và một đốm đỏ sẫm.

Haumea spins rapidly, turning once every four hours, and is believed to be composed mostly of rock with a thin, icy shell and a dark red spot.

Copy Report an error

Trên tất cả đừng quên bổn phận yêu thương bản thân.

Above all do not forget your duty to love yourself.

Copy Report an error

Tôi xấu hổ vì những gì mình phải nói, thưa cô, Leuwen nói, nhưng bổn phận của một quý ông buộc tôi phải nói.

I’m ashamed of what I have to say, miss, said Leuwen, but my duty as a gentleman forces me to speak.

Copy Report an error

Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn làm chủ, trừ khi anh ta biến sức mạnh thành đúng, và vâng lời thành bổn phận. Từ đó có được quyền của kẻ mạnh nhất.

The strongest is never strong enough to always be master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty. From there derives the right of the strongest.

Copy Report an error

Tom bị phân tâm và bồn chồn và Mary biết có điều gì đó làm phiền anh.

Tom was distracted and fidgety and Mary knew there was something bothering him.

Copy Report an error

Cuộc bỏ phiếu của Đại cử tri đoàn đã chính thức hóa phần không dân chủ của Tổng thống thứ bốn mươi lăm của Hoa Kỳ.

The Electoral College’s vote formalized the undemocratic installment of the forty – fifth President of the United States.

Copy Report an error

Bốn mươi lăm phần trăm người Hy Lạp nói rằng họ chưa bao giờ sử dụng Internet vào năm 2011.

Forty – five percent of Greeks said that they had never used the Internet in 2011.

Copy Report an error

Prem đã giảm đàn bò của mình từ năm con xuống còn ba con, bán hai con bò để lấy tiền mua phân bón và thuốc trừ sâu anh cần để tiếp tục canh tác.

Prem has already reduced his herd of cattle from five to three, selling two cows to raise money to buy the fertilizer and pesticides he needs to keep farming.

Copy Report an error

Ở đâu có đau khổ, ở đó có bổn phận. Những người Mỹ gặp khó khăn không phải là người xa lạ, họ là công dân, không phải vấn đề, mà là ưu tiên. Và tất cả chúng ta đều giảm bớt khi tất cả đều vô vọng.

Where there is suffering, there is duty. Americans in need are not strangers, they are citizens, not problems, but priorities. And all of us are diminished when any are hopeless.

Copy Report an error

Cô ấy đã là một phần trong cuộc sống của tôi trong bốn năm qua.

She has been a part of my life for the last four years.

Copy Report an error

Mọi người đều có bổn phận đối với cộng đồng, trong đó chỉ có thể có sự phát triển tự do và đầy đủ về nhân cách của mình.

Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

Copy Report an error

Chúng ta hãy làm tròn bổn phận làm người, và nghề linh mục trở nên vô giá trị.

Let us fulfill our profession as human beings, and the profession of the priest becomes worthless.

Copy Report an error

Bổn phận của mọi người là phải nâng niu những di tích văn hóa.

It is everyone’s duty to cherish cultural relics.

Copy Report an error

Tom đã ăn bốn phần mười pound cà tím nướng trên đỉnh núi.

Tom ate four – tenths of a pound of grilled eggplant on the mountain summit.

Copy Report an error

Bạn xây dựng một công thức dựa trên các yếu tố bạn có thể kiểm soát, cho dù đó là kỹ năng hoặc phân bón hoặc lựa chọn thực vật.

You formulate a recipe based upon the factors you can control, whether it be the skills or the fertilizer or the plant choice.

Copy Report an error

Đó là một loại phân bón không thể tin được là giàu nitrat và kali và tất cả những thứ bạn cần để nhân đôi, tăng gấp ba, gấp bốn lần, thu được sản lượng từ đất .

It was a fertiliser that is unbelievably rich in nitrates and potassium and all the things that you need to double, treble, quadruple, quintuple the yields from land.

Copy Report an error

Cô đã có thể hoàn thành Lời kêu gọi bổn phận đó chỉ vì sự hào phóng của tôi.

She was able to fulfill that virtuous call to duty only because of my generosity.

Copy Report an error

Bốn mươi lăm phần trăm bệnh nhân cuối cùng được chẩn đoán mắc bệnh tự miễn được công nhận ban đầu được cho là họ là hypochondriacs.

Forty – five percent of patients who are eventually diagnosed with a recognized autoimmune disease are initially told they’re hypochondriacs.

Copy Report an error

Nói với anh ta rằng câu hỏi về tài sản của Cardassian trên Bajor đã được giải quyết trong Cuộc đàm phán đình chiến bốn năm trước.

Tell him that the question of Cardassian property on Bajor was already dealt with in the Armistice Talks four years ago.

Copy Report an error

Chambers bao gồm 11 thẩm phán độc lập được bổ nhiệm với nhiệm kỳ bốn năm và đủ điều kiện để tái cử.

The Chambers are composed of 11 independent judges who are appointed for a term of four years and are eligible for re – election.

Copy Report an error

Tóm lại, từ tháng 11 năm 2003, tám thẩm phán thường trực và bốn thẩm phán ad litem sẽ xét xử bốn phiên tòa (Quân đội, Butare, Chính phủ I và II).

In sum, from November 2003, eight permanent judges and four ad litem judges will be hearing four trials (Military, Butare, Government I and II).

Copy Report an error

Đó là một hóa chất phổ biến được sử dụng trong phân bón và – và chất làm mềm nước.

It’s a common chemical used in fertilizers and – and water softeners.

Copy Report an error

trong công nghiệp hóa chất, đã có chi phí của Mỹ Chỉ riêng 112 triệu đô la cho phân bón, rayon và khí công nghiệp.

In the chemical industry, there have been costs of US$ 112 million for fertilizers, rayon and industrial gases alone.

Copy Report an error

Sáu trong số 20 nhà phân tích thấy tỷ lệ vẫn ở mức – 0,25%, trong khi 14 người kỳ vọng cắt giảm: năm người kỳ vọng 10 bps ( – 0,35%), bốn người kỳ vọng 15 bps ( – 0,40%) và năm người kỳ vọng 25 bps ( – 0,50%) .

Six out of 20 analysts see the rate remaining at – 0.25%, while 14 expect a cut: five expect 10 bps ( – 0.35%), four expect 15 bps ( – 0.40%), and five expect 25 bps ( – 0.50%).

Copy Report an error

tâm trí của tôi là rõ ràng để thành lập mà tôi đang tiềm thức buộc vào con đường của bổn phận mà không cần trông cậy vào mệt mỏi quá trình tâm thần.

My mind is evidently so constituted that I am subconsciously forced into the path of duty without recourse to tiresome mental processes.

Copy Report an error

Biết ơn, bổn phận, những vấn đề thiết yếu và quan trọng cần được ghi nhớ, sẽ biến mất.

Gratitude, duty, matters essential and important to be remembered, vanish.

Copy Report an error

Với hai bảng một tuần, tức là bốn mươi tám bảng, và tôi sẽ cho bạn thêm hai bảng như một phần thưởng. “

At two pounds a week, that’s forty – eight pounds, and I’m giving you an extra two pounds as a bonus.”

Copy Report an error

Nhưng bốn thập kỷ độc tài dựa trên quân sự có thể là đủ cho người Libya, phần lớn trong số họ không bao giờ thực sự được hưởng lợi từ sự giàu có hoặc tiềm năng của đất nước họ.

But four decades of military – based dictatorship may be enough for Libyans, a majority of whom never really benefited from their country’s wealth or potential.

Copy Report an error

Chà, tối nay là buổi biểu diễn cuối cùng của chúng tôi ở phần côn, vì vậy tôi nghĩ, sau đó, một ly chardonnay và một bồn tắm nóng nghe có vẻ đúng.

Well,tonight is our final performance at the taper, so I’m thinking,afterwards,a glass of chardonnay and a hot bath sounds about right.

Copy Report an error

Anh đã sớm trở lại với khí phách hiên ngang và tự lập của một người đã làm tròn bổn phận.

He soon returned with the proud and independent air of a man who had fulfilled his duty.

Copy Report an error

Và sau đó tôi đã học được rằng chỉ có bốn phần trăm người Mỹ lớn tuổi đang sống trong các viện dưỡng lão, và tỷ lệ này đang giảm xuống.

And then I learned that only four percent of older Americans are living in nursing homes, and the percentage is dropping.

Copy Report an error

phân theo bốn, đó là khoảng ba … ba muỗng cà phê đường mỗi khẩu phần.

Divided by four, that’s roughly three… three teaspoons of sugar per serving.

Copy Report an error

Một trong bốn cảm biến của cô bị hỏng và màn hình của cô mất đi một phần sắc nét.

One of her four sensors went down, and her screens lost some of their sharpness.

Copy Report an error

chúng tôi không có gì trừ khi chúng tôi tìm thấy anh chàng này và thuyết phục anh ta để làm bổn phận công dân của mình.

We have nothing unless we find this guy and convince him to do his civic duty.

Copy Report an error

Kết quả là, một sự phân chia bên phải đã mở ra ở khu vực trung tâm của ngoại giao Pháp – một bộ phận đã không được nhìn thấy ở Pháp trong bốn thập kỷ.

As a result, a left – right divide has opened in this central area of French diplomacy – a division that has not been seen in France for four decades.

Copy Report an error

Và sau đó, phần còn lại của cuộc đời họ, họ sẽ làm điều đó ba hoặc bốn giờ một ngày.

And then, the rest of their life, they will do that three or four hours a day.

Copy Report an error

Với tốc độ sử dụng dầu hiện tại của Anh, thu hoạch cả năm từ một cánh đồng rộng bốn mẫu như thế này sẽ được sử dụng hết trong chưa đầy một phần ba giây.

At Britain’s current rate of oil use, a whole year’s harvest from a four – acre field like this would be used up in less than one third of a second.

Copy Report an error

Nếu một người mong muốn được hạnh phúc, thưa ngài, người ta không bao giờ phải hiểu bổn phận; vì, ngay khi người ta hiểu nó, nó không thể hiểu được.

If one desires to be happy, sir, one must never understand duty; for, as soon as one has comprehended it, it is implacable.

Copy Report an error

Tất nhiên, chúng ta có thể đưa ra các mảnh … và phân phối chúng trong ba hoặc bốn hộp trong hầm … và tham gia một căn phòng nhỏ.

Of course, we could take out the pieces… and distribute them in three or four boxes in the vault… and take a small room.

Copy Report an error

Sau cùng, bổn phận đầu tiên của một sĩ quan là sự vui vẻ.

The first duty of an officer is, after all, gaiety.

Copy Report an error

Mỗi ngày một số trung đoàn hoặc người khác sẽ diễu hành qua thị trấn, và ở âm thanh đầu tiên của âm nhạc, Amenda sẽ trở nên bồn chồn và phấn khích.

Every day some regiment or other would march through the town, and at the first sound of its music Amenda would become restless and excited.

Copy Report an error

Chúng ta có thể trượt qua, đi đến đoạn đường cao và đi qua phần hẹp này trong lãnh thổ của chúng trong bốn ngày.

We can slide through, go to high warp and be through this narrow section of their territory in four days.

Copy Report an error

Anh trách tôi sao nhãng bổn phận.

He blamed me for neglecting my duty.

Copy Report an error

đó là lúc , trong phần tối nhất của đêm, và chính xác là hai mươi bốn giờ sau khi chúng tôi đến, một quả đạn thứ hai gầm rú trên ngọn lửa xanh rực rỡ.

That was when, in the darkest part of the night, and exactly twenty – four hours after our own arrival, a second projectile roared overhead in a blaze of brilliant green.

Copy Report an error

dưới bốn phần mười của một phần trăm của những người đang được điều trị ngừng uống thuốc của họ hoặc vỡ điều trị.

less than four – tenths of one percent of those being treated stopped taking their medicine or otherwise defaulted on treatment.

Copy Report an error

Từ Gore để Warner mười ba dặm; Warner để checotah mười bốn dặm; Checotah một bước nhảy dài để Henrietta – ba mươi bốn dặm, nhưng một thị trấn thực ở phần cuối của nó.

From Gore to Warner thirteen miles; Warner to Checotah fourteen miles; Checotah a long jump to Henrietta – thirty – four miles, but a real town at the end of it.

Copy Report an error

Ông Satterthwaite liếc qua bà Babbington, người đang nói chuyện nghiêm túc với Ngài Charles về vấn đề phân bón.

Mr. Satterthwaite glanced over at Mrs. Babbington, who was talking earnestly to Sir Charles on the subject of manure.

Copy Report an error

Tất cả bốn thành phần được phát hiện trong một vết bẩn mà Sid thu thập được khỏi cơ thể của Michael, phải không?

All four components were detected in a smudge that Sid collected off Michael’s body, right?

Copy Report an error

Giá như chúng ta có thể chuyển nó lên bốn phần trăm, vấn đề của chúng ta sẽ kết thúc.

If only we could move it to four percent, our problems would be over.

Copy Report an error

“Cơ thể của cô ấy bị cháy ở một cọc, và tro của cô ấy bị phân tán thành bốn ngọn gió, và đó cũng là với tôi và Lệnh của tôi, nếu tôi không nhiều như học trò của cô ấy, và hơn nữa!

“Her body was burnt at a stake, and her ashes were scattered to the four winds; and so be it with me and mine Order, if I do not as much to her pupil, and more also!

Copy Report an error

Chúng tôi nhận ra phân tích hữu ích của ba trụ cột được nêu trong báo cáo, giải quyết bốn tội ác đang tập trung.

We recognize the useful analysis of the three pillars set out in the report, addressing the four crimes in focus.

Copy Report an error

được rồi, trên phím bản đồ chúng ta có một, hai, ba, bốn, năm … phần này của bản đồ bị thiếu.

All right, on the key map we have one, two, three, four, five… this part of the map is missing.

Copy Report an error

Cô ấy nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ ra ngoài vào phần còn lại của buổi chiều, nhưng trà nên được phục vụ như bình thường vào lúc bốn giờ rưỡi.

She told her that we would be out for the rest of the afternoon, but that tea should be served as normal at four – thirty.

Copy Report an error

Phần duy nhất anh giữ trong ảnh gốc của Lindy là khuôn mặt của Lindy và Sara, và một khi chúng tôi xóa chúng, chúng tôi chỉ còn lại bốn mảnh ảnh riêng biệt khác.

The only parts he kept from Lindy’s original photo are Lindy and Sara’s faces, and once we remove those, we’re left with pieces of four other separate photographs.

Copy Report an error

Chúng tôi có bổn phận với chính mình, đối với tổ chức của chúng tôi và cho xã hội một cách rộng rãi hơn để mạnh dạn chuyển đổi cách tiếp cận của chúng tôi để chuyển đổi.

We owe it to ourselves, to our organizations and to society more broadly to boldly transform our approach to transformation.

Copy Report an error

Vương quốc Anh bao gồm bốn phần: Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland.

The United Kingdom consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

Copy Report an error

Bác Henry già tốt bụng, bác ấy bón phân cho cây trồng từ bể tự hoại của chính mình.

Good old Uncle Henry, he fertilized his crop from his own septic tank.

Copy Report an error

Trẻ em có bổn phận phải tôn trọng, không được phán xét.

Children are in duty bound to respect, not to judge.

Copy Report an error

Cam PhosAgro là một người xuất sắc Công ty cung cấp cho các nhà đầu tư giá trị tuyệt vời do phân bón chất lượng cao mà nó sản xuất, tích hợp dọc và chi phí sản xuất thấp.

“PhosAgro is an excellent company that offers investors excellent value due to the high – quality fertilizers it produces, its vertical integration and low production costs.

Copy Report an error

Bốn phần tư sẽ chỉ lên đến bốn mươi franc, và anh ta không thể nợ bốn, bởi vì sáu tháng chưa trôi qua kể từ khi Marius trả cho hai.

Four quarters would have amounted to only forty francs, and he could not owe four, because six months had not elapsed since Marius had paid for two.

Copy Report an error

Trẻ em rơi vào bồn chứa phân .

Children fall into the tubs of excrement.

Copy Report an error

Bổn phận của tôi là truyền lại sự phán xét của họ cho bạn, King sợ hãi.

It is my duty to pass their judgment on to you, dread King.

Copy Report an error

Phân Bón Trong Tiếng Tiếng Anh

Tất cả đều biến thành phân bón.

All turned into fertilizer.

OpenSubtitles2024.v3

Mẹ, phân bón là gì?

Mom, what’s fertiliser?

OpenSubtitles2024.v3

Phân bón để trồng cây.

Compost, for the seed-bed.

OpenSubtitles2024.v3

Thịt chim bồ câu rất được ưa thích còn phân thì làm phân bón.

The meat of the birds was much appreciated, and their dung was used for manure.

jw2024

Phân bón đã làm tăng gấp đôi lượng phốt pho và nitrogen trong môi trường.

Fertilizers have more than doubled the phosphorus and nitrogen in the environment.

ted2024

Trong năm 2014, Vale đã bán được 9 triệu tấn sản phẩm phân bón.

In 2014, Vale sold 9 million metric tonnes of fertilizer products.

WikiMatrix

DAP được sử dụng làm phân bón.

DAP is used as a fertilizer.

WikiMatrix

Đến lượt phân bón, một khám phá hoá dầu khác, xuất hiện.

Then came fertilizers, another petrochemical discovery.

OpenSubtitles2024.v3

Chỉ có rất ít phân bón chứa kali nitrat.

Only a very few fertilizers contain potassium nitrate.

WikiMatrix

Nông dân chỉ nói chuyện về phân bón và đàn bà.

Farmers talk of nothing but fertiliser and women.

OpenSubtitles2024.v3

Tôi chưa bao giờ chia sẻ hứng thú về phân bón với họ.

I’ve never shared their enthusiasm for fertiliser.

OpenSubtitles2024.v3

Ví dụ ở Malawi năng suất đã được đẩy mạnh khi sử dụng hạt giống và phân bón.

For example, in Malawi the yield has been boosted using seeds and fertilizers.

WikiMatrix

Anh sẽ cần xác 100 con bò chết để làm phân bón đấy.

You’re gonna need blood and bone of about 100 dead buffaloes as fertilizer.

OpenSubtitles2024.v3

Nó cũng sẽ tốt như phân bón của ngựa và bò nhà, cô có nghĩ vậy không?

Oughta be as good as horse and cow fertiliser, wouldn’t you say?

OpenSubtitles2024.v3

Chúng tôi đã cho quá nhiều carbon vào đất dưới dạng phân bón.

We had put too much carbon in the soil in the form of compost.

QED

Phân bón để chế bom!

It’s fertilizer for the bombs!

OpenSubtitles2024.v3

Bồn ninh yếm khí biến cặn thành phân bón và khí metan có ích

Anaerobic digesting tanks turn sludge into useful fertilizer and methane gas

jw2024

Những phân bón hóa học theo định nghĩa không có carbon bên trong.

Chemical fertilizers by definition don’t have carbon in them.

ted2024

Vâng tôi hiểu, nhưng mua phân bón chưa hẳn là anh ta sẽ chế tạo bom.

Yeah, I understand, but just because he’s buying fertilizer, doesn’t necessarily mean he’s making a bomb.

OpenSubtitles2024.v3

Không, cứ đi lấy phân bón đi.

” No, just get the fertilizer.

OpenSubtitles2024.v3

Thế thì sao không trộm phân bón từ lũ chuột có cánh?

Why not steal fertilizer from rats with wings?

OpenSubtitles2024.v3

Vậy thì phân bón của tôi thì sao?

Well, how about for my fertilizer?

OpenSubtitles2024.v3

Cậu ta trộm cáp, trộm phân bón và trộm cả nước.

He stole cable, he stole fertilizer and he stole water.

OpenSubtitles2024.v3

Mỗi bồn có một loại phân bón và thuốc diệt côn trùng riêng.

Each tank has a different fertilizer and pesticide.

OpenSubtitles2024.v3

Hầu hết mọi người dùng phân bón hóa học.

Most people use chemical fertilizers.

ted2024

Dịch Tiếng Hàn Sang Tiếng Anh Chuẩn Xác Với Dịch Giả Bản Ngữ

Rào cản về ngôn ngữ là vấn đề luôn được đề cập hàng đầu trong quan hệ giao lưu với đối tác nước ngoài không chỉ riêng Hàn Quốc.dịch tiếng Hàn sang tiếng Anh Trong thời đại hiện nay, ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Trong quá trình hợp tác giữa các nước việc sử dụng tiếng Anh là điều cần thiết. Công ty Dịch Thuật Asea n tự hào mang đến cho khách hàng dịch vụ dịch thuật tiếng Hàn sang tiếng Anh và từ tiếng Anh sang tiếng Hàn trong tất cả các lĩnh vực.

Dịch tiếng Hàn sang tiếng Anh giá rẻ, lấy ngay

Asean công ty dịch thuật chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Hàn sang tiếng Anh chất lượng cao, với đội ngũ biên dịch viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn sâu về ngoại ngữ. Họ là các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, cử nhân các trường đại học chuyên ngành ngôn ngữ, không những có năng lực chuyên môn mà còn có nhiệt huyết với nghề, luôn mong muốn thực hiện công việc với lòng yêu nghề nhằm đem đến những bản dịch có chất lượng, hiệu quả cao và thời gian nhanh nhất cho khách hàng.Dịch tiếng Hàn sang tiếng Anh

Ngoài ra, để góp phần đi đến thành công cho các tổ chức, doanh nghiệp, Dịch thuật Asean còn cung cấp thêm dịch vụ phiên dịch, dịch công chứng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu từ khách hàng. Dịch tiếng Hàn Quốc

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

Với quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp trước và sau khi kết thúc hợp đồng, đội ngũ nhân viên Dịch thuật Asean nỗ lực đem đến cho khách hàng sự hài lòng, tin tưởng và giải pháp ngôn ngữ tối ưu nhất. Thành công và sự hài lòng của quý khách hàng chính là phương châm và động lực làm việc của chúng tôi.

Dịch vụ của Asean cung cấp Dịch tiếng Hàn sang tiếng Anh

Dịch thuật Website tiếng Hàn sang tiếng Anh

Dịch thuật tài liệu chuyên ngành từ tiếng Hàn sang tiếng Anh

Dịch thuật tài liệu hướng dẫn tiếng Hàn sang tiếng Anh

Dịch thuật chính sách bảo hành, hợp đồng tiếng Hàn sang tiếng Anh

Những ưu điểm vượt trội Dịch tiếng Hàn sang tiếng Anh

Công chứng nhanh

Giá trị vượt giá trị

Cam kết Hoàn tiền 100% nếu sai sót dịch lớn hơn 10%.

Giao nhận miễn phí tận nơi

Tuyên bố chuẩn xác tuyệt đối trong dịch thuật chuyên ngành

Chuyên tâm phục vụ 24/24

Dịch và công chứng trong thời gian ngắn không tưởng – 1 giờ làm việc

Hỗ trợ hợp pháp hóa lãnh sự toàn diện

Dịch thử miễn phí 1 – 2 trang A4

Bảng dịch được bảo hành trọn đời

Thực hiện hàng loạt chương trình tri ân khách hàng vào dịp lễ – Tết, chương trình đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết… Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí!

ĐT: 02473049899 – Hotline (24/24h) 0936336993

Phân Hóa Học Trong Tiếng Tiếng Anh

Phân hóa học tốt nhất nên sử dụng với liều thấp.

Chemical fertilisers are best used at low strength.

WikiMatrix

Chúng tôi chả dùng tí phân hóa học nào cả.

We do not use chemical fertilizer.

ted2024

Quang hóa học, quang hóa là phân ngành hóa học quan tâm đến những hiệu ứng hóa học của ánh sáng.

Photochemistry is the branch of chemistry concerned with the chemical effects of light.

WikiMatrix

Bà trở thành trưởng Phân ban Hóa học và Hóa học hạt nhân (Phân ban Hóa học hạt nhân và chất đồng vị) năm 1979.

She became Division Leader of the Chemistry and Nuclear Chemistry Division (Isotope and Nuclear Chemistry Division) in 1979.

WikiMatrix

Sau khi đậu bằng thạc sĩ hóa học ở cùng trường, ông làm phụ tá ở phân khoa hóa học.

After completing an MSc in chemistry from the same university, he later worked as an assistant in its chemistry department.

WikiMatrix

Giờ ta sẽ tiến xa hơn và phân tách hóa học bằng cách bẻ gãy vài liên kết.

Now, we’ll go further and unmix things chemically by breaking some bonds.

QED

Những phân bón hóa học theo định nghĩa không có carbon bên trong.

Chemical fertilizers by definition don’t have carbon in them.

ted2024

Plutoni sau đó được phân tách hóa học khỏi urani.

The plutonium was then chemically separated from the uranium.

WikiMatrix

Hầu hết mọi người dùng phân bón hóa học.

Most people use chemical fertilizers.

ted2024

Tập đoàn Chisso, một nhà sản xuất phân hóa học và sau này là công ty hóa dầu, đã bị phát hiện là chịu trách nhiệm cho việc gây ô nhiễm vịnh này từ năm 1932 đến 1968.

The Chisso Corporation, a fertilizer and later petrochemical company, was found responsible for polluting the bay from 1932 to 1968.

WikiMatrix

Chúng ta sử dụng phân bón trong trồng trọt, phân bón hóa học.

We use fertilizers in our farming, chemical fertilizers.

ted2024

Lần này là chuyển chúng thành phân bón hóa học.

This time it’s by turning it into chemical fertilizer.

QED

Thâm canh dựa trên lượng dùng phân bón hóa học.

Intensive agriculture is based on the use of chemical fertilizers.

ted2024

Tại sao chúng tai sử dụng phân bón hóa học trong nông nghiệp?

Why do we use chemical fertilizers in agriculture?

ted2024

Mẫu TN-3, cho phép vận chuyển phân bón hóa học.

Number TN-3 form, to authorize transport of chemical fertilizer.

OpenSubtitles2024.v3

Khi một chất rắn hoặc lỏng lên men, nó bị phân hủy hóa học bởi khuẩn nấm.

When a solid or a liquid ferments, it’s chemically broken down by bacterial fungi.

ted2024

Do đó phân bón hóa học là cần thiết để tránh đói.

Therefore, chemical fertilizers were needed to avoid hunger.

WikiMatrix

Nó giúp những hộ nông dân nhỏ với quy định không thuốc trừ sâu, không phân bón hóa học.

It ties in with small-scale farmers in terms of no pesticides, no fertilizers.

ted2024

Cuộc cách mạng xanh, tất cả phân bón hóa học nhân tạo, chúng ta sử dụng nó quá nhiều.

The green revolution, all of this artificial nitrogen fertilizer, we use too much of it.

QED

Chúng dựa quá nhiều vào vận chuyển, phân bón hóa học, sử dụng quá nhiều nước và cả bảo quản.

It relies too much on transportation, chemical fertilization, big use of water and also refrigeration.

QED

Axit picric vẫn còn được sử dụng trong việc phân tích hóa học của kim loại, mỏ và khoáng chất.

Picric acid is also used in the analytical chemistry of metals, ores, and minerals.

WikiMatrix

Tiền chất tan của fibrin, fibrinogen, được đặt tên bởi Rudolf Virchow (1821-1902), và phân lập hóa học bởi Prosper Sylvain Denis (1799-1863).

Its soluble precursor, fibrinogen, was thus named by Rudolf Virchow (1821–1902), and isolated chemically by Prosper Sylvain Denis (1799–1863).

WikiMatrix

Phân tích hóa học các răng của nó cho thấy nó có khả năng di chuyển giữa các vùng nước ngọt và mặn.

Chemical analysis of its teeth shows that it could move between salt and fresh water.

WikiMatrix

Cách lấy mẫu đơn giản nhất là làm đầy một chai sạch bằng nước sông và gửi nó đến nơi phân tích hóa học.

At its simplest a sample can be filling a clean bottle with river water and submitting it for conventional chemical analysis.

WikiMatrix

Chậu Hoa Trong Tiếng Tiếng Anh

Chậu hoa

Flowerpots

jw2024

Decorate the pot for the plant or wrap a bow around it .

EVBNews

Và còn chậu hoa nữa

And what about the geranium.

OpenSubtitles2024.v3

Không biết mấy hôm nay cậu ta làm gì mà cứ dạo quanh mấy chậu hoa.

I don’t know what the hell he’s doing these days, messing about in flower beds.

OpenSubtitles2024.v3

Có thể dấu dưới các chậu hoa.

We can hide it under the flowerpots.

OpenSubtitles2024.v3

Chìa khóa ở dưới chậu hoa.

The key is under a flowerpot.

OpenSubtitles2024.v3

Con trai ông bà làm vỡ chậu hoa nhà tôi.

Your son destroyed my plants.

OpenSubtitles2024.v3

Hồ Con Rùa ngập tràn hàng ngàn chậu hoa đủ các hình dáng và kích cỡ .

Ho Con Rua is covered by thousands of flower pots of all shapes and sizes .

EVBNews

Chìa khóa chắc ở trong chậu hoa trên hành lang.

The key should be in a flowerpot on the veranda.

OpenSubtitles2024.v3

Ai lại đi tin vào cái thứ thần thánh đội chậu hoa thay cho vương miện chứ?

Who could trust the God, need a flower pot for a crown?

OpenSubtitles2024.v3

Thiên thần đưa đứa trẻ đến một khu vực nghèo nơi có một chậu hoa lily nằm trên một đống rác.

The angel takes the child to a poverty-stricken area where a dead field lily lies in a trash heap.

WikiMatrix

Một quả bom được giấu trong một chậu hoa và phát nổ bên ngoài một đồn cảnh sát ở Surat Thani, làm 1 người thiệt mạng.

A bomb that had been hidden in a flower pot exploded outside the Surat Thani police station and killed a municipal employee.

WikiMatrix

Những chỗ muỗi có thể sanh sản là (1) vỏ xe phế thải, (2) máng xối, (3) chậu hoa, (4) chậu thau hoặc những vật dụng chứa nước, (5) lon vứt đi, (6) các phuy chứa nước

Possible breeding sites are (1) abandoned tires, (2) rain gutters, (3) flowerpots, (4) buckets or other containers, (5) discarded cans, (6) barrels

jw2024

Làm sao một người tỉ mỉ như ông, có một quyển sách làm vườn, Mà lại có thể không chăm chút gì cho chậu hoa trên cửa sổ? Thật là mỉa mai.

How could a man as meticulous as you own such a book yet completely neglect the flowers in his own window box?

OpenSubtitles2024.v3

Vào đầu niên học 1997-1998 tại Phi-líp-pin, Bộ Y Tế đã khuyên các giáo viên không nên đặt các chậu hoa trong phòng học, nhằm tránh các nguy cơ truyền nhiễm.

Interestingly, at the beginning of the 1997/98 school year, the department of health in the Philippines discouraged the use of flowerpots in school classrooms for this reason.

jw2024

Ban đầu bà cố xua đuổi cái mùi này đi, tin rằng nó hướng từ chậu hoa bên ngoài cửa sổ, nhưng mùi nhanh chóng trở nên mạnh hơn và bà ấy bắt đầu mất cảm giác ở chân.

At first she dismissed the smell, believing it to be from flowers outside of the window, but the odor soon became stronger and she began to lose feeling in her legs.

WikiMatrix

Ví dụ: nếu báo cáo của bạn bao gồm bảy ngày vừa qua và từ khóa “chậu hoa” không nhận được lượt hiển thị nào trong suốt bảy ngày đó thì “chậu hoa” sẽ không xuất hiện trong báo cáo.

For example, if your report covers the last seven days, and your keyword “flowerpot” received no impressions during those seven days, then “flowerpot” won’t appear on the report.

support.google

Matt Froin, nông dân trang trại sữa ở New Canaan, Connecticut, anh ấy thức dậy vào một ngày và nhận ra phân của đàn bò còn đáng giá hơn sữa, Anh có thể dùng chúng làm chậu hoa tự phân hủy.

Matt Froind, a dairy farmer in New Canaan, Connecticut, who woke up one day and realized the crap from his cows was worth more than their milk, if he could use it to make these biodegradable flower pots.

QED

Kiến trúc sư Galeazzo Alessi (1512–1572) đã thiết kế nhiều công trình palazzi lộng lẫy của thành phố, cũng như trong những thập kỷ tiếp theo sau năm mươi năm là Bartolomeo Bianco (1590–1657), nhà thiết kế những chậu hoa chưng bàn của Đại học Genova.

The architect Galeazzo Alessi (1512–1572) designed many of the city’s splendid palazzi, as did in the decades that followed by fifty years Bartolomeo Bianco (1590–1657), designer of centrepieces of University of Genoa.

WikiMatrix

Bạn sẽ mong đợi một thành phố như thế này có những chậu hoa cải tiến trên Đại lộ Michigan, nơi người giàu có mua sắm, nhưng nếu bạn đi dọc theo những con đường các hộp hoa sẽ khác nhau từ đường này sang đường khác: có sự đa dạng trong thực vật.

You would expect a city like this to have upgraded flower boxes on Michigan Avenue where wealthy people shop, but if you actually go along the street you find the flower boxes change from street to street: there’s actual diversity in the plants.

ted2024

Chậu đựng phấn hoa, xong.

Pollen pots, check.

OpenSubtitles2024.v3

Các khung cửa sổ được viền trước. Và các chậu thì trồng hoa sen cạn hồng phối với cánh cửa hồng.

The window frames are lead-lined and the flower boxes grow pink nasturtiums to go with the pink door.

OpenSubtitles2024.v3

Em đã có một chậu Lan Bạch Tuộc nở hoa.

I actually got the Dendrobium spectabile to bloom.

OpenSubtitles2024.v3

Để hoa nở đẹp, bạn cần điều hòa nhiệt độ, ánh sáng và chọn chậu đúng cỡ.

To do so successfully, you need to control the temperature, the light, and the size of the flowerpot.

jw2024

Người bạn của chị giải thích: “Tôi không có đủ chậu trồng và khi biết rằng cây hoa này xinh đẹp biết bao, thì tôi nghĩ rằng cây cũng sẽ không sao khi mọc lên trong cái thùng cũ kỹ này đâu.

Her friend explained, “I ran short of pots, and knowing how beautiful this one would be, I thought it wouldn’t mind starting in this old pail.

LDS

Phân Bón Qua Lá: Định Nghĩa, Ưu Điểm Và Cách Sử Dụng Đúng

Phân bón lá gồm các loại phân đơn như P, Zn, N, Cu, K,…

Phân bón lá hỗn hợp gồm có các chất dinh dưỡng đa trung vi lượng ở dạng hòa tan trong nước.

Phân bón lá bổ sung thêm các chất kích thích, enzym, phitohoocmon để cho cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn, tăng năng suất.

2. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm của phân bón lá

Có nhiều loại phân bón khác nhau được bày bán trên thị trường hiện nay nhưng không có sản phẩm nào tốt tuyệt đối. Phân bón qua lá cũng vậy, bên cạnh các ưu điểm nổi bật nó cũng còn tồn tại một vài hạn chế nhất định.

Phân bón qua lá có lịch sử ra đời sau phân bón qua rễ nhưng nó lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của người nông dân nhờ sở hữu những ưu điểm nổi bật như sau:

Mang đến hiệu suất cây hấp thụ chất dinh dưỡng lên tới 95%. Trong khi đó, việc bón phân qua đất thì cây chỉ có thể nhận và sử dụng được khoảng 45 – 50% chất dinh dưỡng.

Bón phân qua lá giúp bổ sung các chất cần thiết cho cây trồng một cách trực tiếp. Đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cây sinh trưởng toàn diện trong mỗi giai đoạn khác nhau.

Phân bón lá vừa cung cấp những thành phần là các nguyên tố đa lượng như lân, đạm, kali; vừa bổ sung thêm các nguyên tố vi lượng và trung lượng như Cu, Zn, , Fe, Mg,… Những yếu tố trung vi lượng dù có hàm lượng ít nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cây trồng.

Trường hợp, cần bổ sung khẩn cấp các yếu tố đa lượng, trung lượng hay vi lượng thì việc dùng phân bón lá sẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất, mang lại hiệu quả nhanh chóng.

Trong phân bón lá còn chứa chất kích thích đẻ nhánh, đâm chồi, ra hoa, đậu trái. Từ đó, hạn chế tình trạng rụng trái non, đem lại những quả ngon, trái to đẹp và tăng sức đề kháng cho cây.

Phân bón qua lá dù có nhiều điểm ưu việt nhưng nó chỉ là một biện pháp mang tính chất bổ sung, không thể thay thế cho việc bón phân qua đất. Tương tự như con người, ăn uống mới là chính còn sử dụng các sản phẩm thuốc bổ chỉ là hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp. Do đó, các bạn cần có sự đánh giá cụ thể nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng và kết hợp giữa việc bón phân qua lá, qua đất cho phù hợp.

3. Khi nào bắt buộc phải áp dụng cách bón phân qua lá?

Như đã trình bày ở trên, bạn không nên quá lạm dụng việc bón phân qua lá mà bỏ qua cách bón truyền thống qua đất. Thực tế, chỉ khi gặp phải những trường hợp sau bạn mới bắt buộc cần phải tiến sử dụng phân bón lá.

Rễ cây không hấp thụ được dinh dưỡng do chất dinh dưỡng bị bất động hóa hoặc bị cố định, độ nhiễm mặn vượt quá giới hạn, sự bất động liên hệ tới độ pH, sự không cân đối dinh dưỡng trong đất, thiếu oxy, thiếu nước.

Dùng phân bón qua lá khi rễ cây bị tổn thương hoặc biến mất do côn trùng, sâu bệnh tấn công. Hoặc do quá trình xới đất của người chăm sóc làm đứt rễ.

Vào thời kỳ cây ra hoa, kết trái, rễ vẫn hấp thụ chất dinh dưỡng bình thường nhưng cây yêu cầu một lượng dưỡng chất lớn hơn. Lúc này, bạn nên bón phân qua lá để tăng năng suất cây trồng lên.

Bón phân qua lá cũng được chỉ định khi muốn tập trung chất dinh dưỡng vào một hoặc một số vị trí chuyên biệt trên cây. Tình huống này thường xảy ra tại các khu vực trồng cây ăn quả trọng điểm, trong những thời kỳ hạn hán hoặc ẩm độ không khí cao.

4. Điểm danh các yếu tố ảnh hưởng đến việc bón phân qua lá

Khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của cây trồng qua việc sử dụng phân bón lá phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, phải kể đến giống cây trồng, độ non già của lá, cấu trúc bề mặt lá, tình trạng dinh dưỡng của cây và môi trường xung quanh.

Mỗi giống cây trồng khác nhau thì cách thức và mức độ hấp thụ dinh dưỡng cũng sẽ không giống nhau. Tùy theo loại cây mình đang trồng mà các bạn sẽ chọn giải pháp bổ sung dưỡng chất phù hợp. Những cây có khả năng sử dụng dinh dưỡng qua lá tốt thì bạn nên dùng phân bón lá và ngược lại. Như vậy, vừa tiết kiệm chi phí vừa có thể nâng cao hiệu quả chăm sóc một cách đáng kể.

Khả năng hấp thụ phân bón qua lá tỷ lệ thuận với tuổi của lá, nghĩa là lá càng già thì mức độ hấp thụ dinh dưỡng càng giảm. Cho nên, bạn cần lựa chọn thời điểm bón phân qua lá khi cây có diện tích lá non lớn, nhằm tăng hiệu suất hoạt động và tốc độ sử dụng dưỡng chất. Lấy ví dụ như với cây ăn quả thì bạn nên phun khi lá trên đọt non đang chuyển sang giai đoạn lá lụa. Hay đối với cây lúa thì chọn thời điểm khi xuất hiện lá cờ sẽ lý tưởng nhất.

Yếu tố thứ 3 mà bạn cần quan tâm đó là bề mặt lá. Vì lá ở mỗi cây mỗi khác, có loại có lông và không lông, có lớp sáp hoặc không lớp sáp. Điều này còn tùy thuộc vào tuổi lá, điều kiện môi trường sống. Thường những cây trồng mà lá có lông, lớp sáp dày sẽ khó khăn hơn trong việc hấp thụ dinh dưỡng qua lá. Ngoài ra, bề mặt dưới của lá tiếp nhận khoáng chất mạnh hơn mặt trên nên cần phun tập trung vào bề mặt dưới lá.

Mức độ cây hấp thụ phân bón qua lá còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng dinh dưỡng của cây trồng đang thiếu hay thừa chất. Cây sẽ hấp thu khoáng chất nhanh hơn khi cây đang thiếu chất khoáng đó. Bạn có thể nhận định tình trạng thiếu thừa dinh dưỡng của cây dựa vào tình trạng đất, điều kiện thời tiết, biện pháp canh tác và biểu hiện của cây. Tránh việc vừa bón loại phân đó qua rễ lại phun thêm trên lá, đặc biệt là phân đạm.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bón Phân: Trong Tiếng Anh, Bản Dịch, Nghĩa, Từ Đồng Nghĩa, Phản Nghiả, Ví Dụ Sử Dụng trên website Duhocaustralia.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!